Razvoj aplikacija

Centralno otvaranje prozora

Predstavljao vam vrlo efektan JavaScript kod kojim možemo dobiti animirano centralno otvaranje prozora lokaciji koja je linkovana

Evo JavaScript koda koji će uneti malo dinamičnosti u vaše web stranice. Radi se o skriptu koji će klikom na neki link, otvoriti i predstaviti sadržaj sa tog linka, ali sa dinamičnom uvodnom sekvencom.

Na početku sekvence prozor se smanjuje na najmanju meru, u centralnom delu ekrana, i onda se putem “for” petlje vrši širenje prozor na ceo ekran kroz više koraka. Skript je vrlo jednostavan i sastoji se od funkcije “otvori()” koja će biti pozvana sa nekog linka:

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function otvori() {
for(x = 0; x < 50; x++) {
window.moveTo(screen.availWidth * -(x - 50) / 100,
screen.availHeight * -(x - 50) / 100);
window.resizeTo(screen.availWidth * x / 50,
screen.availHeight * x / 50);
}
window.moveTo(0,0);
window.resizeTo(screen.availWidth, screen.availHeight);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<a href="http://www.www.personalmag.rs" onClick="otvori();">
Personal magazin</a>
</BODY>

Leave a Reply