Razvoj aplikacija

Cross Browser kôdovi

Iza ovog naziva u stvari stoji JavaScript kod koji optimizuje stranice radi izvršavanja datog programskog koda u uglavnom dva najpoznatija browser-a

Prikaz neke stranice u browser-u zavisi od mnogo faktora, među one osnovne spadaju: rezolucija ekrana na kome stranica prikazuje, broj boja (kolorna paleta), vrsta browser-a, vrsta operativnog sistema, platforma itd. Da bi se ovakve razlike prevazišle, i jedna stranica na istovetan način prikazala na što većem broju platformi, koriste ze tzv. cross browser programski kodovi. Iza ovog naziva u stvari stoji JavaScript kod koji optimizuje stranice radi izvršavanja datog programskog koda u uglavnom dva najpoznatija browser-a (Internet Explorer i Netscape Navigator).

U sledećem primeru videćemo jedan cross browser Javascript kod, koji će očitava poziciju scroll bar-ova i veličinu web stranice u pikselima.


function ocitavanje() {
  if (navigator.appName == "Netscape") {
    x_koord = window.pageXOffset 
    y_koord = window.pageYOffset 
    visina = document.height
    sirina = document.width
    }
    else {
    x_koord = document.body.scrollLeft 
    y_koord = document.body.scrollTop
    visina = window.document.body.scrollHeight
    sirina = window.document.body.scrollwidth
  }
  status = "X scroll: " + x_koord + "/ 
Y scroll:" + y_koord + "/ Visina: 
" + visina + "/Sirina" + sirina 
}
setInterval ("ocitavanje ()", 100)

Ovaj programski kod će na svakih 100 milisekundi pokretati funkciju “ocitavanje ()”. A u datoj funkciji se najpre proverava browser, a potom se kroz odgovarajući objektni model očitavaju osobine objekata koje predstavljaju:

 • x_koord – pozicija x scroll bar-a
 • y_koord – pozicija y scroll bar-a
 • visina – visina stranice
 • sirina – širina stranice

Ovako očitani podaci mogu da se iskoriste za recimo drugačiji prikaz stranice u zavisnosti od širine prozora u kojem se stranica prikazuje. Naročitu primenu ovakvo očitavanje ima kod pozicioniranja slojeva (layer-a).

Leave a Reply