Razvoj aplikacija

Definisanje konstanti

PHP u sebi, kao i svi drugi jezici, nosi nekoliko predefinisanih konstanti, a naravno obezbeđuje i mehanizam za definisanje novih konstanti tokom run-time-a

Kao što znate, iz drugih programskih jezika, konstante predstavljaju identifikatore dodeljenih vrednosti koji se ne menjaju tokom izvršavanja programa. I sam naziv konstanti je logičan, jer “promenljive” (varijable) programer može menjati, dok se vrednost konstanti ne može menjati. PHP u sebi nosi nekoliko predefinisanih konstanti, a naravno obezbeđuje i mehanizam za definisanje novih konstanti tokom run-time-a. Inače vrlo su slične varijablama, s tim što se za razliku od njih definišu uz pomoć funkcije “define()” i kasnije im ne može biti dodeljena druga vrednost.

U sledećim redovima predstavićemo vam neke od predefinisanih konstanti, koje možete koristiti u svakom trenutku:

  • PHP_VERSION – konstanta koja sadrži vrednost verzije PHP parsera koja se koristi.
  • PHP_OS – konstanta koja sadrži string – naziv operativnog sistema na kome se radi PHP parser. Na primer: Linux
  • TRUE – vrednost true – 1.
  • FALSE – vredniost false – 0.

Da bi isprobali ove konstante, kreiraćemo mali PHP skript koji će “odštampati” vrednost ovih konstanti:

<?php
echo PHP_VERSION;
echo TRUE;
echo PHP_OS;
?>

Rezultat će zavisiti od vaše konfiguracije.

Kao što smo rekli, pored predefinisanih možemo definisati i naše korisničke konstante. Za definisanje konstanti se koristi ugrađena funkcija “define()“, čije je sintaksa sledeća:

int define (naziv_konstante, dodeljena_vrednost [, int mala_slova])

Ovom sintaksom definišemo konstante, koje su vrlo slične varijablama, osim u sledećem:

  • Ispred identifikatora konstanti ne ide znak “$”.
  • Konstantama možete pristupiti sa bilo kog mesta u skriptu, bez obira na oblast prostiranja.
  • Kada se jednom definišu, ne mogu biti redefinisane ili nedefinisane.

Argumenti “naziv_konstante” i “dodeljena_vrednost” predstavljaju, sam naziv konstante i njenu vrednost, a argument “mala_slova” određuje osetljivost na upotrebu malih-velikih slova. Po default-u konstanta je osetljiva na upotrebu malih-velikih slova (nije isto “KONSTANTA” i “Konstanta”), a ako argumentu dodelite vrednost “1” – onda neće biti. Za primer definisaćemo dve konstante i izvršiti ispis njihovih vrednosti:

<?php
define ("RECENICA", "Recenica koja ce se ispisati.");
echo RECENICA; 
?>

Skript će rezultovati ispisom vrednost dodeljenu konstanti “RECENICA”.

Leave a Reply