Razvoj aplikacija

Definisanje varijabli

Tipovi varijabli (apliakcione i sesione varijable) i načini njihovog definisanja

U ASP-u, varijablama koje deklarisemo van bilo koje procedure, moze pristupiti bilo koji skript sa iste ASP stranice, a moze vrsiti i izmene vrednosti varijabli. U slucaju da su varijable deklarisane unutar procedura, svaki put kada se procedura pozove vrsi se njihovo kreiranje, te na izlazu iz procedure se vrsi njihova destrukcija (destroy). Ni jedan skript van date procedure ne moze pristupiti i ne moze promeniti vrednost unutrasnje varijable.

Ali, u slucaju da vam trebaju “dugotrajnije” varijable, postoji resenje. Da bi varijabla bila dostupna vecem broju skriptova ili nekoliko ASP stranica, potrebno je da varijable deklarisemo kao varijable sesije ili kao aplikacione varijable. Sesione varijable su tako deklarisane da cuvaju informacije u vezi jednog korisnika – posetioca, a dostupne su svim ASP stranicama u jednoj aplikaciji (pri jednoj sesiji). Najcesce sesione varijable se koriste za potrebe deklarisanja korisnickog imena (username) i lozinke (password), pri pristupu zasticenim delovima sajta. Ovo znaci da varijable sesije “traju” koliko i jedan sesija, tj. za vreme trajanja jedne posete sajtu. Ove varijable se kreiraju i “cuvaju” u objektu sesije – Session Object (o tome vise u nekom od narednih priloga).

Aplikacione varijable (Application variables) su, kao i prethodne, dostupne vecem broju stranica u jednoj aplikaciji. Najcesce se koriste za smestaj i cuvanje informacija koje su vezane za sve korisnike odredene aplikacije. Radi kreiranja aplikacionih varijabli smestite ih u aplikacioni objekat – Application Object.

Sada cemo videti primer najjednostavnijeg deklarisanja varijable i njeno koriscenje. Sledeci programski kod snimite kao “*.asp” fajl, i pozivite ga preko PWS ili IIS servera:

" & sajt & "")
%>

Na ovoj ASP stranici, koriscenjem sintakse VBScript-a, deklarisali smo varijablu “sajt” i nakon toga joj dodelili vrednost. Na kraju smo uz pomoc metode “write” prikazali odredenu poruku i na nju nadovezali vrednost varijable “sajt”. Rezultat mozete videti na slici.

Leave a Reply