Razvoj aplikacija

Dinamička izmena više slika

U redovima koji slede, prikazećemovam kako možemo daizvršimo višestruku izmenu grafičkih elemenata

Iz sledećeg skripta videćemo kako možemo da izvršimo višestruku izmenu grafičkih elemenata, i to u slučaju dešavanja događaja “OnMouseOver” nad jednom od slika. Ovaj efekat se često koristi kod kreiranja korisničkog interfejsa i navigacionih elemenata na stranici. Da bi ugradili ovu mogućnost u vaše stranice, dodajte sledeći kod unutar <HEAD> taga, i samo izmenite postojeće elemente (slika 0-2) vašim :

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// Ucitavanje slika
var slika0 = new Image();
slika0.src = "zamena.jpg";
var slika1 = new Image();
slika1.src = "3.jpg";
var slika2 = new Image();
slika2.src = "4.jpg";
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>

Nakon ovoga, dodaćemo sledeći kod u telo HTML stranice, koji će da na događaj “onmouseover” vezan za sliku “osetljiva.jpg”, izvršiti zamenu sve tri slike. Kada pokazivačem miša “skliznemo” sa slike0, događaj “onmouseout”, vratiće se prvobitno stanje:
<BODY>
<a href=”#” onmouseover=”slika0.src=’zamena.jpg’;
slika1.src=’3.jpg’;
slika2.src=’4.jpg’;”
onmouseout=”slika0.src=’osetljiva.jpg’;
slika1.src=’1.jpg’; slika2.src=’2.jpg’;”>
<img name=”slika0″ src=”osetljiva.jpg”>
</a>
<img name=”slika1″ src=”1.jpg” border=”1″>
<img name=”slika2″ src=”2.jpg” border=”1″>
</BODY>

Leave a Reply