Razvoj aplikacija

Dizajn i pitanje upotrebljivosti…

Na ovu temu me je navela nedavna rasprava na EliteSecurity-ju forumu Web Razvoj koja se povela oko teme Pitanje upotrebljivosti.

Veliki broj diskutanata po ovoj temi lako prelazi preko pitanja upotrebljivosti (stepena upotrebljivosti) i prosto ga zanemaruje, dok se istovremeno apostrofira vizuelni doživljaj, ili tačnije estetika vizuelnog. Ali sta je zapravo estetika? Još je Platon rekao da je estetika – “lepota u oku onoga koji gleda”. Znači, na prvom mestu to je jedan subjektivni doživljaj jedinke, koji na početku nema nikakve veze za fukcionalnošću onoga što se posmatra. Ukoliko estetiku odvojimo od funkcionalnosti, dobijamo umetnost koja većinom ne zahetava bilo kakvu interaktivnost, već je to najčešće pasivno/subjektivni doživljaj. Akvarel nekog slikara može, ali i ne mora da vam se svidi, dok na drugoj strani iza manje ili više atraktivnog dizajna (web dizajna) stoji funkcionalnost koja mora da zadovolji određene potrebe.

A kada se kaže interaktivnost, misli se na stvaranje interaktivnog odnosa između ljudskih tvorevina i samih ljudi/korisnika. Ovi odnosi mogu imati manji ili veći stepen funkcionalnosti, a kvalitet ove funkcionalnosti upravo određuje stepen upotrebljivosti ili iskoristivosti (engl. usability), koji sada predstavlja nauku za sebe. Stoga dizajniranje (web sajtova) podrazumeva izvesnu estetiku koja je ograničena potrebom da se korisniku na pravi način isporuči sadržaj (informaciju) i omogući efikasna interakcija.

Kako do većeg stepena upotrebljivosti?
Ali kako doći do toga da dizajn ima zadovoljavajući stepen upotrebljivosti? Odgovor je, korisničkim testiranjem. Pitanje upotrebljivosti bilo kog proizvoda ili usluge (dizajna), odnosno web sajta vrlo mnogo utiče na ukupnu uspešnost određenog projekta. Prethodnica bilo kakvog projekta, pa i projekta web sajta bila bi kompetentna i opsežna istraživanja (tržista, konkurencije, potencijalnih klijenata i njihovih potreba, i očekivanja itd.). Ovo je već malo teže postići u našim uslovima zbog mnogo razloga, ali je na osnovu iskustva, pretpostavki, informacija i sl., moguće izvući neke zaključke koji vam mogu pomoći u kreiranju upotrebljivih rešenja.

Kada se kreće sa projektom nekog web sajta potrebno je determinisati jasne i koncizne cilj(eve) koje treba da dosegne dati projekat. Ovaj, možda i najbitniji korak u projektovanju, se najčešće jednostavno preskoči i odmah kreće na “dizajniranje”. Pre samog procesa dizajniranja jako je bitno odrediti primarne ciljeve postavke web sajta, jer iz njih direktno proizilazi identifikacija auditorijuma (posetioca, klijenata), vrste i količine sadržaja koji će se ugraditi u sajt, te funkcija koje treba da ispuni web sajt. U ovom momentu je vrlo bitna dobra komunikacija sa klijentom (naručiocem rešenja) koja bi trebala da završi konsenzusom oko postavke primarnih ciljeva web sajta.

Proces dizajniranja
Kada su postavljeni ciljevi, moguće je identifikovati potencijalni auditorijum budućeg sajta, na osnovu čega bi se trebala prepoznati očekivanja potencijalnih korisnika. Ovo “prepoznati” važi ukoliko nema daljih istraživanja identifikovanog auditorijuma u pogledu njihovih potreba, želja i očekivanja (koja vrlo često idu iznad nivoa razmaženosti). Ova istraživanja ili prepostavke, vodile bi boljem razumevanju korisničkih zahteva onih koji neposredno rade na projektovanju web sajta, što bi trebalo da pomogne u definisanju sadržaja, strukture, te vizuelizacije i navigacije sajta (posao web/IA/UI dizajnera), koji najviše odgovaraju potrebama i zahtevima korisnika. Upravo ovi faktori vode definisanju načina i stepena implementacije dizajna i upotrebljivosti

Kada se već krene sa procesom dizajniranja treba se rukovoditi već uobičajenim i poznatim šemama navigacije, standardima, formom i formatima, jer su očekivanja posetilaca zasnovana na pređašnjem iskustvu i znanju, koje vremenom evoluira. Očekivanja posetilaca nisu ista danas, kao u odnosu na pre par godina. Sve ovo, i još mnogo toga trebao bi da ima web dizajner kada krene sa procesom grafičkog određenja sajta. Kada uradi se uradi dizajnerski prototip, prelazi se na fazu testiranja koju vrše profesionalni beta-testeri ili eksterna odabrana (laička) grupa korisnika. Zatim se sve svodi na pokušaj/grešku, tj. postojeće rešenje se vraća dizajnerima sve dok ne postigne određeni, unapred zacrtani, stepen zadovoljenja korisnika, zadržavanjem ili odbacivanjem kreiranih elemenata.

Po ovim princima kod nas (u SiCG) radi veoma mali broj studija (možda i nijedan) koji su razdvojili specijalnosti i zaduženja u okviru određenih web projekata, u cilju postizanja zadatih ciljeva. Najčešća kategorija koja se bavi web razvojem kod nas su web dizajneri/developeri (ponikli iz redova grafičkih dizajnera ili programera) koji nude “kompletna rešenja”, pa se stoga ne mogu ni očekivati adekvatni rezultati, posebno u pogledu optimizacije upotrebljivosti.

Leave a Reply