Razvoj aplikacija

Dodela akcija Keyframe-ovima

Ovladavanjem upotrebom akcija bićete u mogućnosti da poptuno “upregnete” Flash i kreirate animacije po svojoj želji

Kada budete dobro ovladali upotrebom akcija (komadni ActionScripta), u kod običnih keyframe-ova i kod dugmića, bićete u mogućnosti da poptuno “upregnete” Flash i kreirate animacije po svojoj želji.

U osnovi, akcija (Action – skup komandi u Flash-u) smeštena unutar keyframe-a će biti izvedena kada pozicioner toka filma (engl. playhead), crvena vertikalna linija, dođe na dati frejm.

NAPOMENA: Preporuka je da sve vaše akcije smestite odvojeni layer, jer će na taj način , tokom kreiranja, animacija biti mnogo preglednija. Ovo neće povećati veličinu fajla.

Pošto smo uprethodnom prilogu savladali tehniku kreiranja dugmića, sledeći primer ćemo zasnovati upravo na dugmiću. Zato ćemo prvo kreirati animirani dugmić, a tatim ćemo mu dodeliti određenu akciju.

kreiranje dugmića

Na praznom platnu, iscrtajte kružni oblik, kliknite na njega desnim tasterom i izaberite opciju Convert to Symbol…. U dijalogu, izaberite Button i kliknite OK. (opis vaši za Flash verzije MX, postupak je sličan i kod prethodnika)

Kliknite u frejm 1 na vremenskoj liniji (Timeline), te prevucite dugme na levu stranu radnog dela. Kliknite na frejm 12 i smestie dugme na suprotnu, desnu stranu. U 24. frejmu, dugme vratite na levu stranu.

dodela akcije

Da bi bili u stanju da keyframe-u dodelimo određenu akciju, prvo moramo da selektujemo keyframe na vremenskoj liniji. U našem sličaju to je 24. frejm – kliknite na 24. frejm i izbarite padajući meni Modify > Frames > Convert to Keyframe… Ukoliko akciju smestite u obični frejm, akcija će biti dodeljena prethodnom keyframe-u.

Pritisnite F9 radi prikaza dijalog prozora Actions. U novom prozoru, u okviru desnog okna kliknite na Movie Control da bi vam se otvorila lista podstavki. Pronađite stavku gotoAndStop i dvostruko kliknite datu stavku. U desnom oknu će se pojaviti tražena komanda:
gotoAndStop( );
Ova komanda služi za skok na određeni frejm i stopiranje animacije u datom frejmu. Unutar zagrada se unosi broj frejma. U naše slučaju, unećemo broj 25.
gotoAndStop(25);

Pošto je 25. frejm prazan frejm (pošto nema objekat – dugme), nakon skoka u ovaj frejm platno će ostati prazno, a animacija će se stopirati. Pritisnite prečicu [Ctrl+Enter] i testirajte film. Na vremenskoj liniji, frejm sa dodeljenom akcijom obeležava se malim slovom A.

Leave a Reply