Razvoj aplikacija

Dreamweaver (4)

Predstavljamo vam skrivenu opciju, najpopularnije aplikacije namenjene webmasterima

Pokrenite Dremveawer i otvorite bilo koju stranicu koja sadrži slike. Pozovite paletu Properties, preko prečice [Ctrl+F3] ili izaberite padajući meni Window > Properties. Kliknite na bilo koju sliku na stranici da bi je selektovali, i zatim držeći taster [Ctrl] dvostruko kliknite na preview ikonicu u gornjem levom uglu palete.

Nakon svakog dvostrukog klika, naizmenično će se pojavljivati sličice članova razvojnog tima (i pojedinih članova njihovih porodica).

Leave a Reply