Razvoj aplikacija

Glasovno telefoniranje

Neka vaš modem “izigrava” obični telefon. Modemom birajte obične “glasovne” telefonske brojeve

Usledećem primeru ćemo videti kako da iz naše Delphi aplikacije biramo telefonske brojeve za glasovnu komunikaciju, nešto slično Windows-ovom “Phone Dialer”-u. Sve se ovo odvija preko poziva funkcija u biblioteci TAPI32.dll. Pokrenite Delphi i kreirajte novi projekt, a zatim posle svih deklaracija dodajte sledeće konstante i funkcije:

{tapi Errors}
const TAPIERR_CONNECTED = 0;
const TAPIERR_DROPPED = -1;
const TAPIERR_NOREQUESTRECIPIENT = -2;
const TAPIERR_REQUESTQUEUEFULL = -3;
const TAPIERR_INVALDESTADDRESS = -4;
const TAPIERR_INVALWINDOWHANDLE = -5;
const TAPIERR_INVALDEVICECLASS = -6;
const TAPIERR_INVALDEVICEID = -7;
const TAPIERR_DEVICECLASSUNAVAIL = -8;
const TAPIERR_DEVICEIDUNAVAIL = -9;
const TAPIERR_DEVICEINUSE = -10;
const TAPIERR_DESTBUSY = -11;
const TAPIERR_DESTNOANSWER = -12;
const TAPIERR_DESTUNAVAIL = -13;
const TAPIERR_UNKNOWNWINHANDLE = -14;
const TAPIERR_UNKNOWNREQUESTID = -15;
const TAPIERR_REQUESTFAILED = -16;
const TAPIERR_REQUESTCANCELLED = -17;
const TAPIERR_INVALPOINTER = -18;

{tapi size constants}
const TAPIMAXTelBrojSIZE = 80;
const TAPIMAXAPPNAMESIZE = 40;
const TAPIMAXPozivUpucenSIZE = 40;
const TAPIMAXKomentarSIZE = 80;
const TAPIMAXDEVICECLASSSIZE = 40;
const TAPIMAXDEVICEIDSIZE = 40;

function tapiRequestMakeCallA(TelBroj : PAnsiChar;
AppName : PAnsiChar;
PozivUpucen : PAnsiChar;
Komentar : PAnsiChar) : LongInt;
stdcall; external ‘TAPI32.DLL’;

function tapiRequestMakeCallW(TelBroj : PWideChar;
AppName : PWideChar;
PozivUpucen : PWideChar;
Komentar : PWideChar) : LongInt;
stdcall; external ‘TAPI32.DLL’;

function tapiRequestMakeCall(TelBroj : PChar;
AppName : PChar;
PozivUpucen : PChar;
Komentar : PChar) : LongInt;
stdcall; external ‘TAPI32.DLL’;

Potom dodajte na formu jedno komandno dugme, i u događaj Button_Click smestite sledeći kod:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
TelBroj : string;
PozivUpucen : string;
Komentar : string;
begin
TelBroj := ‘011-111111’; // broj telefona
PozivUpucen := ‘Ime’; // onaj koga pozivamo
Komentar := ‘Poziv upicen…’; // neki komentar
tapiRequestMakeCall(pChar(TelBroj),
PChar(Application.Title),
PChar(PozivUpucen),
PChar(Komentar));
end;

Kada pokrenete aplikaciju i kliknete na dugme, automatski će se birati broj naveden u varijabli “TelBroj”. Na ovaj način možete na napravite program – Telefonski imenik, koji će odmah birati upisane brojeve.

Leave a Reply