Razvoj aplikacija

Procedure (funkcije) i njihovo povezivanje

Kako se definišu i pozivaju, VBScript i JavaScript funkcije sa ASP stranica

Za pozivanje VBScript ili JavaScript procedura (funkcija) sa ASP stranica, napisanih u VBScript-u, možete koristiti ključnu reč call (poziv). U pozivu, iza ključne reči ide deklarisani identifikator procedure (naziv procedure), a zatim i eventualni parametri, ukoliko ih procedura zahteva. Ukoliko imamo više parametara, listu parametara moramo “zatvoriti” u zagrade. U slučaju da ste pri pozivu procedure izostavili ključnu reč (call), tada lista parametara ne sme biti u zagradama. Ukoliko procedure (funkcije) nemaju nikakvih parametara, korišćenje zagrada je opcionalno. Ipak, kada pozivate JavaScript ili VBScript procedure sa ASP stranica napisanih u JavaScript-u (znači ne kao gore, u VBScript-u), uvek koristite zagrade nakon naziva procedure (funkcije).

Za početak videćemo kako se definiše jedna funkcija, i to u dva skript jezika JavaScript-u i VBScript-u. Funkcija je jednostavna, i ima zadatak da izračuna proizvod dva prosleđena broja i da ih ispiše. Evo kako funkcija izgleda u JavaScript-u:

<% language="JavaScript" %>


<% function jsProizvod(br1, br2){ response.write(br1 * br2) } %>

Kao što vidite, vrlo je jednostavno. Da napomenemo, da liniju <%@ language="JavaScript" %> treba da ubacite pre HTML taga, ukoliko koristite procedure napisane drugačijim skript jezikom u odnosu na default jezik. Istu ovu funkciju napisaćemo i u VBScript-u:<% sub vbProizvod (br1, br2) response.write(br1 * br2) end sub %>

Na kraju, ostalo nam je samo da pozovemo funkcije:<% sub vbProizvod (br1, br2) response.write(br1 * br2) end sub %>


Proizvod je:
<% call vbProizvod (3,4) %>

Ili, drugim nacinom pozivanja:

Proizvod je: <% vbProizvod 3,4 %>


One thought on “Procedure (funkcije) i njihovo povezivanje

Leave a Reply