hp-softver
Razvoj aplikacija

HP rešenja za unapređuje razvoja aplikacija u timovima

HP predstavlja nova softverska rešenja u formi usluge, a koja ubrzavaju pokretanje aplikacija i obezbeđuju izvanredne mogućnosti pregleda, saradnje i agilnosti širom razdvojenih i geografski udaljenih razvojnih i operativnih timova.

  • HP Agile Manager ubrzava pripremu aplikacija kroz intuitivni web interfejs koji omogućava planiranje, izvršavanje i praćenje razvojnih projekata.
  • HP Performance Anywhere je rešenje koje se jednostavno koristi, a koje proaktivno rešava probleme sa performansama aplikacija pre nego što počnu da utiču na poslovne procese.

hp-softver

Snaga za razvojne timove

HP Agile Manager olakšava saradnju uz uvid u zadatke, metriku i progres, bez obzira da li ga koristi jedna grupa ili više, geografski udaljenih timova. HP Agile Manager korisnicima omogućava da:

  • Pojednostave upravljanje planiranjem i kapacitetima širom razvojnih timova, tako što dobijaju uvid u projekte, uključujući status zadataka, kao i uvid u potencijalne probleme i uska grla koja utiču na progres projekta.
  • Unaprede uvid u kvalitet aplikacija uz naprednu analitiku programskog koda i pripreme aplikacije, kao i brzu procenu promena i rizika.
  • Podstaknu saradnju kroz integraciju IDE alata što programerima omogućava da rade u okruženjima na koja su navikli, a da istovremeno sarađuju i dele informacije sa drugim članovima tima.
  • Unaprede uvid u projekte uz stalno ažuriranje metrike i ključnih indikatora performansi.

HP Agile Manager omogućava i dvosmernu sinhronizaciju sa HP Application Lifecycle Management (ALM) i HP Quality Center poslovnim rešenjima za upravljanje kvalitetom i kontinualno testiranje.

Sveobuhvatni uvid u performanse aplikacija

HP Performance Anywhere prati internet, cloud i mobilne aplikacije, a sada je dostupan u obliku usluge. Ovo rešenje poboljšava performanse aplikacija dok snižava početne troškove i skraćuje vreme implementacije, tako da korisnici brže mogu:

 

  • Ostvariti vrednost kroz automatizovano upravljanje i jednostavan interfejs.
  • Unaprediti vrednost brenda pametnom analitikom koja razume ranije situacije i detektuje problematične performanse kako bi potencijalni problemi bili proaktivno identifikovani.
  • Razrešiti probleme s performansama primenom ugrađene tehnologije za saradnju koja omogućava razvojnim, test i operativnim timovima da zajedno rade i reše sve potencijalne probleme pre puštanja u rad.

HP Performance Anywhere se lako integriše sa HP Agile Manager i HP Quality Center rešenjima radi bolje saradnje razvojnih, test i operativnih timova i bolje usklađenosti IT i poslovnih prioriteta. I HP Agile Manager i HP Performance Anywhere deo su HP Converged Cloud strategije.

Cene i dostupnost

HP Agile Manager je dostupan širom sveta, a cena pretplate počinje od 39 dolara mesečno, po korisniku, na tromesečnom nivou. Više informacija uz mogućnost aktiviranja 30 dana besplatnog isprobavanja dostupno je na adresi www.hp.com/go/agilemanager.

HP Performance Anywhere bi trebalo da uskoro bude dostupan. Početna cena pretplate bi trebalo da bude 39 dolara mesečno po aplikaciji koja se prate i 199 dolara po serveru i virtuelnoj mašini za aplikativni server koji se prati. Informacije o tome kako učestvovati u HP Performance Anywhere beta programu dostupne su na adresi www.hp.com/go/performanceanywhere.

Leave a Reply