Razvoj aplikacija

Instalacija Personal Web Server-a

Saznajte kako instalirati web server sa svim potrebnim komponentama, i na taj način stvoriti uslove za bavljenjem ASP-om u kućnim uslovima.

Kao što smo naveli u prošlom prilogu, web kontrole ASP.NET-a upravo služe za građenje korisničkog interfejsa aplikacija zasnovanih na tankim klijentima. Konceptualno su vrlo bliske tradicionalnim Windows kontrolama, pre svega po tome što svaka od njih ima sopstveni korisnički interfejs (izgled) i nosi sa sobom odgovarajuće funkcije. Međutim, za razliku od Windows kontrola, web kontrole se pokreću na serveru (one su klase koje postaju deo page klase) i proizvode sopstveni izgled interfejsa generisanjem odgovarajućeg HTML kôda za browser. ASP.NET obezbeđuje veliki skup standardnih web kontrola, uključujući tu najprostije elemente GUI dizajna kao što su dugmad, tekst-polja, CheckBox-ovi, radio-dugmad i liste.

Microsoft-ova originalna Active Server Pages tehnologija bila je pun pogodak. Osnovni razlog za to je neverovatno laka upotreba. ASP.NET je mnogo više nego originalni ASP, ali sa određenom dozom kompleksnosti. U stvari, za efektno korišćenje, ASP.NET zahteva razumevanje CLR-a (Common Language Runtime), jer sav programski kôd mora biti napisan u nekom od CLR zasnovanih jezika kao što su VB.NET ili C# (C-sharp). Naravno, i pisanje pravih ASP aplikacija zahteva značajna znanja, ali je sigurno da će ASP.NET od svakog programera zahtevati mnogo više.

Za tradicionalne ASP dizajnere, ASP.NET predstavlja potpuno novi svet. Neki delovi izgledaju vrlo poznato, a većina od znanja pokupljenih u radu sa ASP-om biće i nadalje od velike koristi. Međutim, od jednog manjeg dela znanja i neće imati neke koristi, a ponešto će vas dovesti i u potpunu zabludu. Zbog ovog poslednjeg, najbolji način da svladate ASP.NET biće da potpuno zaboravite stari načina razmišljanja (ASP način). Najbolji pristup bi bio da se prvo upoznate sa .NET Framework okruženjem uopšte, a zatim se uhvatite u koštac sa ASP.NET-om. Da bi ovo bilo moguće, sa sajta Microsoft-a i sajtova njegovih lokalnih zastupnika možete besplatno naručiti testnu beta 2 verziju Visual Studio .NET-a. Konačna verzija se očekuje u proleće 2002. godine.

Leave a Reply