Razvoj aplikacija

Iščitavanje IP adrese posetilaca

Naučite kako se iščitava IP adresa posetilaca koji posećuju vaš sajt, i kreirajte sopstveni statistički servis

Evo jednog zanimljivog “parčeta” programskog koda koji vam može pomoći u statističkoj obradi posete vašem sajtu. Ovo može biti zanimljivo svima koji nemaju zakupljen prostor kod nekog od provajdera, a samim tim nemaju ni statistički servis. Iskoristićemo JavaScript kod za iščitavanje posetiočeve IP adrese, koja kao podatak putuje zajedno sa zahtevom u tzv. HTTP header-u. Iščitanu adresu zatim, možete prikazati u statusnoj liniji, naslovnoj liniji i uz pomoć alert dijaloga (kao na slici), a možete je i poslati na sopstvenu e-mail adresu (preko besplatnih CGI skriptova) i kasnije sve pristigle poruke statistički obraditi.

Da biste videli kako skript radi na delu iskopirajte naredni kod u neki novi tekst fajl, uz pomoć bilo kog editora teksta, te ga snimite sa ekstenzijom .htm i pozovite prikaz stranice u browser-u.

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–

// U ovom delu preuzimamo IP adresu
var ip = ‘<!–#echo var=”REMOTE_ADDR”–>’;

// U ovom delu aktiviramo aler dijalog
alert(“Vasa IP adresa je “+ip);

// Ovaj deo prikazuje IP u status liniji
window.defaultStatus = “Vasa IP adresa je “+ip;

// A ovaj deo prikazuje ip u naslovnoj liniji,
//u tom slučaju izostavite “title” tag
document.write(“<title>Vasa IP adresa je “+ip+”</title>”);
// –>
</SCRIPT>
<HEAD>

Leave a Reply