Razvoj aplikacija

Kako odjednom odštampati više kopija izveštaja?

Iako se podrazumeva štampa jedne kopije izveštaja, korisnicima vaših aplikacija možete ponuditi da sami biraju broj kopija izveštaja koji će se odštampati

Ponekad je potrebno da u Access aplikaciju ugradite mogućnost (uz pomoć VBA) višestrukog štampanja određenog izveštaja, i to odjednom. Na ovaj način bi trebalo da ukinemo potrebu za višestukim pozivanjem Docmd.OpenReport instrukcije.

Da bi ovo uradili, koristićemo Printout metodu, objekta Docmd. Sintaksa ove metode je sledeća:


DoCmd.PrintOut
[dijapazon][, stranaOd, stranaDo]
_[, kvalitetStampe][, brKopija][, collate_Da_Ne]

Na primer, ukoliko želite da odštampate dve kopije, samo prve stranice nekog izveštaja, napisaćemo sledeći kod:

DoCmd.OpenReport “rptIzvestaj”,acViewPreview
DoCmd.PrintOut acPages, 1, 1, , 2

‘ u verziji Access 2.0 ekvivalentan metod je Docmd Print

Ubacite ovaj kod u događaj OnClick nekog dugmića, i promenite naziv izveštaja, za vaš odgovarajući. Metodom OpenReport otvoriće se izveštaj u Preview modu, i odmah će se na štampu poslati prva stranica u dva primerka.

Postoji još jedna mogućnost, u kojoj nije potrebno otvarati izveštaj (Report) u Preview modu, već izvaeštaj ide odmah na štampu:

DoCmd.SelectObject acReport, “rptCustomers”, True
‘ Ovaj kod stampa dve kopije celog izvestaja

DoCmd.PrintOut
, , , , 2
‘ U verziji Access 2.0 ekvivalentan metod je Docmd Print

Leave a Reply