Razvoj aplikacija

Kako odrediti tip i verziju browser-a

Pre nego što klijentu pošaljete sadržaj, poželjno je testirati tip i verziju browsera, kako bi mogli na vreme preusmerite klijenta ukoliko ne podržava primenjene stilove, skriptove i tagove

edna od velikih mogućnosti koje pružaju jezici na strani servera je da možete testirati klijentsku kako bi identifikovali klijenta. Naime, često ćete imati potrebu da pre slanja sadržaja klijentu (browser-u), proverti da li njegov browser uopšte podržava prikaz datog sadržaja. Moguće je da ste već kreirali stranice koje su dizajnirane za ispravan prikaz samo u IE i Netscape-i, verzije 4 ili više. Ili ste već nakon testa stranica u nekim drugim browser-ima ili različitim verzijama uvideli da se sadržaj ne prikazuje kako ste zamislili. Zato ćemo vam, da bi izbegli ovakve probleme, u ovom tekstu prikazati kako možete da detektujete određeni browser.

Za početak, pretpostavićemo da su vam se posetioci požalili da je tekst, koji ste osenčili ili obojili nekom “drečećom” bojom, veoma nečitljiv kada se stranica gleda u nekom posebnom browser-u ili recimo na WebTV uređaju. Šta onda uraditi – ukloniti datu boju sa celog sajta? Ukloniti senčenje? Odgovor je – naravno, ne!

Rešenje je u tome da prvo pronađete alternativnu boju koja je pogodna za WebTV ili neki drugi browser, i da zatim tu boju upotrebite samo ukoliko posetilac za pregled stranica koristi WebTV ili egzotični browser. U svim ostalim slučajevima koristićete boju i font koji ste planirali.

Implementacija

Evo kako ćete implementirati ovakvo jedno rešenje:

<%
set bh = server.createobject(“cyScape.browserObj”)
if (bh.browser = “WebTV”) then
bojaFonta = “003366”
‘alternativna boja za WebTV
else
bojaFonta = “000066”
‘boja fonta za sve ostale
end if
%>
<html>

<head>
<title></title>
</head>

<body><p>
Dobrdošli.<font color=”
<%=bojaFonta%>“>Bitan tekst </font>je vidno obeleže radi vaše veće pažnje.
</p>
</font>
</body>
</html>

Ova tehnika testiranja određenog tipa browser-a je takođe korisna ukoliko koristite specifične tagove i skriptove koji rade samo an određenim web čitačima. Na primer, recimo da imate stranice koje zahtevaju IE ili Netscape verzije 4 ili više. Umesto toga da koristite samo v4 tagove, skriptove i objekte, u narednom primeru prikazaćemo vam kako da ovu tehniku iskoristite za detekciju čitača koji nisu verzije 4 ili više, i da zatim takve klijente preusmerite na alternativne stranice koje su pogodne za prikaz u drugim browser-ima.

Detekcija verzije 4 ili više

<%
set bh = server.createobject(“cyScape.browserObj”)
if (bh.majorver >=4 ) and (bh.Browser =”IE” or bh.Browser =”Netscape”) then

else
response.redirect(“StranaZaNeIEiliNNv4.asp”)
end if
set bh = nothing
%>
<html><body> </body></html>

Zapamtite da komanda response.redirect mora da ide pre bilo kog dela HTML sadržaja na stranici. Ovaj skript za proveru čak možete čuvati u posebnom fajlu, i zatim ga samo po potrebi pozivati i to na vrhu svake od stranica aplikacije.

Leave a Reply