Razvoj aplikacija

Klasa TCanvas

Delphi poseduje dosta velike mogućnosti za obradu grafike i miltimedije, a glavni oslonac na tom polju čine klase TCanvas i TBitmap

D eo programiranja koji se bavi grafikom uvek je predstavljao zabavniji deo programiranja. Naravno i Delphi poseduje dosta velike mogućnosti za obradu grafike i uopšte multimedije. Što se tiče grafičkog dela najbitnije su klase TCanvas i TBitmap. Uz pomoć VCL klase TCanvas radni prostor (prozore) ćemo pretvoriti u platno za crtanje, i to na lak i efektan način. Neke o glavnik karakteristika ove klase su :

  • Brush – boja za popunjavanje.
  • Font – font kojim ćemo “crtati” tekst
  • Pen – karakteristika za određenje boje i stila linija za crtanje na platnu
  • PenPos – trenutna pozicija “olovke”, izražena preko X i Y koordinata.
  • Pixels – skup piksela koji pripadaju određenoj površini za crtanje

Pored osnovnih karakteristika, jako su bitne i metode kojima se vrši crtanje. Navešćemo samo neke od metoda:

  • Rectangle – crtanje pravougaonika.
  • Draw – kopiranje grafike iz memorije na platno (canvas).
  • TextExtent – metoda koja vraća visinu i širinu stringa koji se nalazi u parametru Text
  • TextOut – metoda koja vrši “crtanje” teksta na platno
  • TextRect – metoda koja ispisuje tekst unutar pravougaonika.

Probaćemo sada da uz pomoć osnovne metode TextOut na platno ispišemo neki tekst u vidu grafike. Ovoj metodi treba samo da prosledite koordinate X i Y, i string koji želite da se ispipše. Na primer:

Canvas.TextOut (20,20,’Ovo je probni string.’)

Ovim kodom ćete nacrtati dati string na poziciji 20 piksela odgore i 20 piksela od leve ivice forme. Koordinate predstavljaju gornji levi ugao teksta koji će biti “nacrtan”. Metoda TextRect će vam omogućiti da odredite pravougaonik za isecanje u koji ćete smestiti tekst. Ukoliko tekst bude prelazio granice pravougaonika biće “odsečen”. Obe ove metode dozvoljavaju ispisivanje stringova samo u jednoj liniji, što znači da nema preloma linija (word wrap).

Leave a Reply