Razvoj aplikacija

Klase i objekti

Klase su opisni elementi koji predstavljaju grupu posebnih elemenata – objekata, koji se nalaze unutar iste grupe

K lase predstavljaju opštu kategoriju u objektno-orijentisanom programiranju, koja opisuje grupu posebnih elemenata koji se nazivaju objekti i nalaze se unutar grupe. Klasa je opisni element, i u programiranju služi za definisanje skupa atributa ili skupa akcija (funkcija) koje su dostupne drugim delovima programa, a karakteristicne su za sve clanove jedne klase. Definisanje klasa u objektno-orijentisanom programiranju je vrlo slicno definisanju tipova podataka u strukturnom programiranju.

U PHP-u jedna klasa je, najjednostavnije receno, kolekcija varijabli i funkcija koje manipulišu ovim varijablama. U sledecim redovima videcemo nacin definisanja jedne klase:

 <?php
 class Racun {
  var $stavke; 
  // Stavke koje se kupuju

  // Dodavanje odredj. br $kom artikala na racun br. $ser_br 
  function dodaj_stavku ($ser_br, $kom) {
    $this->stavke[$ser_br] += $kom;
  }

  // Skidanje odredj. br $kom artikala sa racuna br. $ser_br 
  function ukloni_stavku ($ser_br, $kom) {
    if ($this->stavke[$ser_br] > $kom) {
      $this->stavke[$ser_br] -= $kom;
      return true;
    } else {
      return false;
    }  
  }
 }
 ?>

Kao što možete videti, definisali smo klasu “Racun” (kupovni racun) koja sadrži odredeni broj artikala – stavki (niz $stavke) i dve funkcije:

 • dodaj_stavku() – funkcija za dodavanje odredeneog broja (kom) artikala (ser_br) na racun
 • ukloni_stavku()– funkcija za skidanje, takode, odredenog broja (korisnik ne mora poništiti kupovinu svih) stavki sa racuna.

Pošto smo rekli da su klase kao tipovi podataka, da bi ih upotrebili u programiranju, potrebno je da deklarišemo varijable na osnovu klase:

 $racun = new Racun;
 $racun->dodaj_stavku("10", 1);

Ovaj kod ce kreirati objekat $racun koji pripada klasi Racun. Zatim smo funkcijom “dodaj_stavku()”, na racun dodali 1 komad artikla sa serijskim brojem 10.

Klase inace mogu biti proširenja drugih klasa. Pri tome, proširena klasa ima sve varijable i funkcije osnovne klase (kroz tzv. nasledivanje) i može da ima dodatne sopstvene varijable i funkcije. Da naglasimo i to da višestruko nasledivanje nije podržano. Evo primera proširivanja prethodno definisane klase Racun:

 class Kupovni_Racun extends Racun {
  var $kupac;

  function unos_kupca ($ime) {
    $this->kupac = $ime;
  }
 }

Ovim smo definisali novu klasu – Kupovni_Racun, koja ima sve varijable i funkcije kao i klasa Racun, kao i dodatnu varijablu $kupaci funkciju unos_kupca().

One thought on “Klase i objekti

 1. mima

  A kako da napravim klasu korisnika koja ima podatke o korisnicima, id, e-mail, šifru, ime, prezime…Unapred hvala

Leave a Reply