Razvoj aplikacija

Konekcija na MySQL bazu podataka

Nakon više uvodnih članaka o PHP-u i upoznavanja sa sintaksom PHP-a, pozabavićemo se – spajanjem sa bazom podataka koja se nalazi na MySQL serveru

Nakon više uvodnih članaka o PHP-u i upoznavanja sa sintaksom i nekim od osnovnih funkcija PHP-a, stigli smo i do možda i najkorisnijeg segmenta upotrebe, a to je spajanje sa bazom podataka koja se nalazi na MySQL serveru. Spajanje sa bazama podataka predstavlja i osnovu za izgradnju kompleksnih mrežnih aplikacija. Inače, uz pomoć PHP-a možete se spojiti sa bilo kojim sistemom za upravljanje bazama podataka (DBMS), a među PHP programerima su svakako MySQL baze podataka najomiljeniji tip. Na vaš budući izbor baza podataka sigurno će uticati i vaš web provajder, tj. tip baza podataka koje on podržava (tj. instaliran server baza podataka).

Kada je reč o upotrebi MySQL baza podataka, postoji veći broj dobro dokumentovanih PHP funkcija koje će vam pomoći u uspostavljanju veze sa podacima. Međutim, trebaće vam samo nekoliko ovih funkcija u cilju postizanja jednostavne konekcije i selekcije nekih podataka:

  • mysql_connect – funkcija kojom ostvarujemo vezu sa MySQL serverom; zahteva naziv hosta, korisničko ime i lozinku.
  • mysql_select_db – funkcija za izbor baze podataka od mnogobrojnih koje se nalaze na MySQL serveru.
  • mysql_query – funkcija za postavljanje SQL instrukcija.
  • mysql_fetch_array – funkcija za smeštanje rezultata SQL upita u niz.
  • mysql_free_result – funkcija za oslobađanje resursa zauzetih trenutnom konekcijom.
  • mysql_close – funkcija za prekid veze ka bazi podataka.

Ovo su osnovne funkcije koje vam trebaju za rad sa bazama podataka, a detalje o ostalim funkcijama možete naći u odgovarajućem priručniku koji se nalazi na adresi www.php.net/manual/.

U našem primeru, pretpostavićemo da ste instalirali MySQL server, da ste kreirali bazu podataka i da za datu bazu posedujete korisničko ime (username) i lozinku (password). U toj bazi kreirajte tabelu “Proizvodi”, koja će imati polja: “Naziv”, “Tip” i “Kolicina”. Samu tabelu popunite sa podacima kao što su ovi dati na slici.

Leave a Reply