Razvoj aplikacija

Kontinualan broj stranica u više izveštaja

Prikazaćemo vam metodu za povezivanje više nezavisnih, odvojenih, izveštaja (Report)-a u jedan, spajanjem broja stranica

StringoviUnekim slučajevima, kod nekih aplikacija, biće vam potrebno da imate kontinualan broj stranica na vezanim izveštajima kako biste dobili jedan jedinstven izveštaj. Na ovaj način povezaćete više nezavisnih, odvojenih, Report-a u jedan. Na prvi pogled, Access ne nudi ovakvu opciju za spajanje izveštaja, ali tu je jezik VBA, uz čiju pomoć ćemo napraviti dve funkcije.

Kreiraćemo dve vrlo jednostavne funkcije koje ćemo smestiti u General modul, a pozivaćemo ih iz izveštaja. Evo šta treba uraditi da biste došli do željenog rezultata:

 1. Kreirajte opšti (general) modul, i unutar sekcije deklaracija dimenzionišite jednu intedžer varijablu:

  intPageNum as Integer
 2. Kreirajte Sub proceduru koja će inicijalizovati varijablu koja čuva broj stranice:
  Sub InitPageNums ()
    intPageNumbers = 0
  End Sub
 3. Kreiraćemo zatim funkciju za vraćanje trenutnog broja stranice:
  Function GetPageNum () as Integer
    intPageNum = intPageNum + 1
    GetPageNum = intPageNum
  End Function
 4. U prvom izveštaju, sastavnom delu serije izveštaja koji će biti kontinualno numerisani, pošaljite poziv funkciji InitPageNums() unutar obrade događaja OnOpen.
 5. I na kraju, unutar podnožja (footer-a) svakog od izveštaja, dodajte nevezanu (unbound) tekst kontrolu. A kao izvor podataka (osobina Control Source) unesite sledeće:
  =GetPageNum()

Leave a Reply