Razvoj aplikacija

Kontrola multimedije

Koja veza postoji između multimedijalnih zapisa i JavaScript-a? Pa ona najbitnija je da uz pomoć JavaScripta i njegovih događaja možemo da kontrolišemo multimediju

Multimedija na web stranicama, uglavnom predstavljaju zvuk i video. Zajedno sa slikama, tekstom, animiranim slikama, bojama i sl. predstavljaju, možemo reći, kompletnu informaciju koja se nudi korisniku. Za zvuk se koriste uglavnom dva formata: wav i midi, a standardni način predstavljanja video informacija je mpeg i AVI format. Ubacivanje ovih multimedijalnih informacija na web stranicu se uglavnom vrši preko EMBED taga (nezatvarajući tag), koji ima sledeće atribute: width, height, play_loop, controls i autostart. Na primer za ubacivanje nekog zvučnog fajla u stranicu napisali bi:
<EMBED NAME=”muz_podloga” src=”zvuk.mid”
LOOP=”False” AUTOSTART=”False”>

Koja veza postoji između multimedijalnih zapisa i JavaScript-a? Pa ona najbitnija je da uz pomoć JavaScripta i njegovih događaja možemo da kontrolišemo multimediju. U sledećem primeru pokrenućemo jedan muzički (.midi) fajl, koga će inicirati događaj – klik mišem na određeni link.

<A href=”#” onClick = “sviraj()”> Sviraj </A>
<A href=”#” onClick = “zaustavi()”> Stop </A>

Kao što smo rekli, poziva se jedna od funkcija za pokretanje i zaustavljanje muzike:

<SCRIPT Language=”JavaScript”>
<!–
if (document.layers)
{n=1; ie=0}
if (document.all)
{n=0; ie=1}
function sviraj () {
if (n) document.muz_podloga.play ()
if (ie) document.muz_podloga.run ()
}
function zaustavi () {
document.muz_podloga.stop ()
//–>
</SCRIPT>

U primeru, pored iniciranja multimedije, možete videti i jedan od načina određivanja browser-a. Određivanje vršimo na osnovu različitih objektnih modela ova dva browser-a. Dalje u programskom kodu možemo videti kako se vrši pozivanje različitih metoda (za inicijaciju), u odnosu na to u kom browser-u je otvorena data web stranica (play i run). Metoda “stop( )” je ista za oba objektna modela.

Leave a Reply