Razvoj aplikacija

Konverter valuta

Predstavljamo vam način realizacije višenamenskog konvertera vrednosti. Ovu opciju pre svega možete implementirati kao konverter valuta

Puno puta ste na drugim sajtovima videli razne konvertere, bilo da se radi o konverterima valuta, vremena, različitih jedinica mera. Ovakvu mogućnost i sami možete ugraditi u svoje stranice putem JavaScript-a. U sledećem primeru videćemo kako da izvedemo konverter, koji će pretvarati, recimo, kilobajte u megabajte (ovo je često zbunjujuće).

Putem formulara postavićemo na stranicu dva dugmića i dva tekst polja, prvo tekst polje će da prihvati vrednost u kilobajtima, a drugo će da prikaže pretvorenu vrednost izraženu u megabajtima. Da bi se izvšilo konvertovanje, potrebno je kliknuti na dugme “< >”. Radi ponovne konverzije, kliknućemo dugme “Obrilji”. HTML kod za formular je sledeći:
<form name=”promena”>
<input type=text name=”KB” size=”16″>KB
<BR>
<input type=button name=”dugme” value=” < > ”
onClick=”convertuj()”>
<BR>
<input type=text name=”MB” size=”16″>MB
<BR>
<input type=reset value=” Obrisi “>
</form>

Preostaje nam još da dodamo skript – jednostavnu matematičku funkciju za konvertivanje, unutar <HEAD> taga:

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
function convertuj() {
if(document.promena.KB.value) {
document.promena.MB.value = eval(document.promena.KB.value / 1024);
}
else {
if(document.promena.MB.value) {
document.promena.KB.value =
eval(document.promena.MB.value * 1024);
}
}
}
//–>
</SCRIPT>

Leave a Reply