Razvoj aplikacija

Kreirajte vlastiti MP3 plejer

Uz pomoć klasične TMediaPlayer komponente možemo vrlo lako i vrlo brzo kreirati sopstveni MP3 plejer

MP3 playerKao što već verovatno znate format MP3 je kompresovani .wav fajl, čiji stepen kompresije ide i do deset puta, pa tako obični muzički fajl koji ima 64MB kada se kompresuje imaće 3-4MB. U sledećim redovima videćemo kako da kreiramo MP3 Player uz pomoć klasične TMediaPlayer komponente. Jedna od najbitnijih osobina ove komponente je DeviceType, koja određuje koje tipove multimedijalnih fajlova možemo otvoriti sa ovom komponentom. Ako malo bolje pogledamo, ovde je navedeno nekoliko tipova, ali nigde se ne spominje MP3. Ako ste mislili da je sa ovom komponentom nemoguće “odsvirati” MP3 fajlove, pogrešili ste.

Otvorite novi projekt, i formu postavite sledeće komponente:

 • MediaPlayer – podesite samo osobinu “VisibleButtons”, da samo prva tri dugmića ostanu vidljiva (postavite na “True”, ostale na “False”).
 • BitButton – u osobinu “Caption” upiąite “Otvori”.
 • Label – izbrišite sadržaj osobine “Caption”.
 • ProgressBar – osobinu “Smooth” postavite na “True”, da bi linija napredovanja iąla “glatko”.
 • OpenDialog – u polju osobine “Filter” pritisnite dugmić sa tri tačke da bi dobili filter editor. Kada vam se otvori editor, u polje “Filter Name” unesite “MP3 fajlovi” i u polje Filter unesite ” *.mp3 “.
 • Timer – ovde samo proverite da je osobina “Interval” postavljena na 1.000 milisekundi odnosno 1 sekund.

Kada ste postavili na formu sve ove komponente i podesili odgovarajuće njihove osobine, ostaje samo da unesete sledeći kod (vrlo mali):

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
with OpenDialog1 do
 if Execute then
   ProgressBar1.Max := 0;
   label1.caption:= OpenDialog1.FileName;
   MediaPlayer1.FileName :=OpenDialog1.FileName;
   MediaPlayer1.Open;
   ProgressBar1.Max := MediaPlayer1.Length;
 end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if ProgressBar1.Max<>0 then
  ProgressBar1.Position := Mediaplayer1.Position;

end;

Pokrenite projekat pritiskom na [F9] i imaćete funkcionalni MP3 Player koji otvara jedan po jedan fajl, uz malu doradu moľete daodati da “odsvira” i celu listu numera.

Leave a Reply