Razvoj aplikacija

Kreiranje animiranog dugmića

Ukoliko se imao bavite web dizajnom sigurno ste savladali tehniku kreiranja animiranih .gif dugmića. Vreme je da pređete na nešto složenije, ali mnogo kreativnije – Flash

O bjekat “dugme” (button) poseduje mogućnost menjanja svog lika (slike) u zavisnosti od stanja u kome se objekat nalazi. Postoji četri ovakva stanja: Up, Over, Down i Hit. Dugme se većinom nalazi u normalnom stanju – stanju mirovanja, međutim, prelazi u interaktivno stanje prelaskom pokazivača miša iznad lika dugmića. To stanje dugmića je Over stanje. Nakon toga, dugme možete i kliknuti, nakon čega se dugme šalje u Down stanje. U ovom stanju dugme će biti sve dok je pritisnut taster miša.

Dugme takođe može da izaziva određene akcije prilikom dolaska u svako od stanja, zato i postoje četiri frejma za svako od stanja dugmića na vremenskoj liniji (timeline).

kreiranje dugmića

Da bi vam prethodna priča bila jasnija, kreiraćemo jedno obično dugme. Pokrenite Macromedia Flash i otvorite novi dokument. Izaberite padajući meni Insert > New Symbol [Ctrl+F8], a zatim u dijalogu pod Behavior izaberite Button i kliknite OK. Nakon klika na OK, Flash će vas prebaciti u mod za editovanje simbola. Poznata vremenska linija (timeline) će prikazati samo četiri frejma, po jedna za svako od stanja dugmića. Unutar prvog, početnog frejma imamo tzv. “prazni ključni frejm” (ili blank keyframe). Zapazite da je dugme kao simbol, različito obeležen u odnosu na druge grafičke simbole.

stanja dugmića

  1. Up – dugme se nalazi u ovom satanju sve dok iznad njega ne pređe pokazivač miša.
  2. Over – koristi se kada se pokazivač miša nađe iznad simbola-dugme.
  3. Down – stanje u koje se ulazi klikm na dugme.
  4. Hit – ovo je nevidljivo stanje, anjime se definiše prostor nad kojim će dugme reagovati na pokazivač miša.

slika za svako od stanja

U nastavku primera kreiraćemo sliku (lik dugmića) za svako od stanja. Svako od stanje može daima istu sliku ili ukoliko želite, sva mogu biti različite. Ovim možete dobiti na dinamičnosti simbola-dugmića, a samim tim i celog sajta. Počinjemo od Up stanja.

Kao i kod drugih grafičkih objekata, u ovo stanje možete uvesti neku pripremljenu grafiku, iskoristiit alatke za crtanje i sami nacrtati neki liki, ili možete kreirati instancu tako što ćete iz biblioteke objekata ubaciti neki gotov lik. Važno je napomenuti, da u ovo stanje ne možete ubaciti drugi objekat-dugme, ali zato možete ubaciti ceo animirani klip (movie clip) tako da to satanje u stvari čini jedna animirana sekvenca.

Za potrebe našeg primera kreiraćemo jedno kružno dugme. Sa palete alatki izaberite Oval tool (O) alatku i iscrtajte kružni oblik na panelu. Da bi ovaj prug bio pravilan, tokom “crtanja” držite pritisnut taster [Shift]. Zapazite da se sada u Up frejmu nalazi pun keyframe. Upravo smo kreirali prvo stanje našeg dugmića.

Primer dugmića

Kliknite sada na drugi frejm, sa naslovom Over, te izaberite padajući meni Insert > Keyframe [F6]. Krug koji smo nacrtali u prvom frejmu pojaviće se i u drugom frejmu (na stejdžu). Ovaj frejm čini osnovu rollover funkcije, pa ćemo zato u okviru ovog frejma načiniti sliku drugačijom u odnosu na prvi frejm. Modifikujte kružnicu tako što ćete dodati još jedan manji krug u centar prvog kruga, i to druge boje. Kada pokazivačem miša pređete iznad dugmića, u centru dugmića će se pojaviti kružić.

hit stanje

Hit frejmom definišemo prostor koji će reagovati na miša. Ovaj prostor može biti velik onoliko koliko želite, ali je najbolje da ovaj frejm pokriva sve slike koje st smestili u ostale frejmove dugmića.

U slučaju kružnice želećemo, naravno, da ceo krug bude interaktivan sa mišem. Zato ćemo kopirati celu sliku kružnice u ovaj frejm.

NAPOMENA: Ukoliko ne odredite prostor za frejm Hit, objekat u frejmu Up će okvir za interaktivnost

dodavanje zvuka

Radi istinske multimedijske interaktivnosti dugmića, možemo dugmiću dodeliti nekakav zvuk. Da bi dodali zvuk, izaberite frejm Down na vremenskoj liniji, izaberite padajući meni Modify > Frame, i izaberite karticu Sound unutar Frame Properties dijaloga.

Kod nove verzije Flash-a MX, biće dovoljno da selektujete frejm i zatim u Frame properties toolbox-u iz padajuće liste izaberete određeni zvuk.

Ali, da bi ste uopšte mogli da uvrstite zvuk u ponašanje dugmića, moraćete da uvezete zvučni fajl u pripadajuću biblioteku. Zato, izaberite meni File > Import, u poznatom Windows dijalogu pronađite neki od *.wav ili *. mpg fajlova i kliknite Open.

finiš

Kada ste sve prethodno uradili, izaberite meni Edit > Edit Movie ili samo kliknite Scene 1 odmah ispod linije sa layer-ima. Vratićete se na osnovni animacioni pano na kome nema nijednog objekta, ni simbola.

Naše dugme koje smo kreirali nalazi se u biblioteci simbola. Da bi ste videli panel sa elementima biblioteke, izaberite meni Window > Library ili samo pritisnite prečicu [F11]. Prevucite simbol-dugme iz biblioteke na stage da bi kreirali jednu instancu u Flash filmu. I, to je to, ovo je vaše prvo dugme.

Za testiranje dugmića, izaberite meni Control > Enable Buttons. Ovim ćete moći da ispitate punu interaktivnost dugmića.

Leave a Reply