Razvoj aplikacija

Kreiranje e-mail linka

U narednim redovima saznaćete osnovno o slanju e-maila pozivom preko ActionScript koda

N oajosnovniji i najjednostavniji način za slanje e-mail iz Flash-a je putem ActionScript komande getURL koja se recimo “okida” na pritisak (otpuštanje) na objekat dugme. Kada postavite ovakav dugmić, i kada korisnik klikne na njega pokrenuće se podrazumevani e-mail klijent (npr. Outlook Express) koji će kreirati novi e-mail naslovljen na određenu adresu.

Evo i kako da dođete do ovog rešenja:

 1. Pokrenite MM Flash i novi projekat. Dimenzije, boje i ostali parametri, za ovaj primer, nisu bitni.
 2. Izaberite sa palete alatki alatku Oval Tool [O] i na praznom platnu iscrtajte krug proizvoljne nih dimenzija.
 3. Zatim izaberite alatku Text Tool [T] i unutar kruga upišite “e-mail”, ili sličnu poruku kako bi korisnik znao čemu služi dato dugme.
 4. Selektujte oba objekta alatkom Arrow Tool [V] i zatim kliknite desnim tasterom iznad selekcije. Iz kontekstnog menija izaberite opciju Convert to Symbol…. U novom dijalog prozoru, u polje Name upišite naziv za novi dugmić, a ispod toga izaberite radio-dugme [Button]. Na kraju kliknite [OK].
 5. Kada smo kreirali dugmić potrebno je samo da mu još dodelimo nekakvu akciju. U ovom slučaju to je poziv e-mail klijenta i kreiranje novog e-maila. Zato, ponovo kliknite desnim tasterom iznad dugmića i iz kontekstnog menija izaberite [Actions] kako bi nam se pojavilo okno za unos ActionScript koda.
 6. Kod koji treba da unesete u levo okno prozora Actions je sledeći:
  on (press) {
  getURL(“mailto:[email protected]”);
  }

  ovim kodom, nakon pritiska (press) korisnika na dugme pozavamo e-mail klijent i kreiramo novi mail naslovljen na navedenu adresu ([email protected]).

Kao što vidite, veoma je jednostavno, umesto linka, kao parametar komande getURL upisuje se mailto sa određenom e-mail adresom.

Takođe, ovaj oblik “mejlovanja” možemo malo usložiti dodavanjem i drugih parametara, kao što su naslov poruke (subject), ili čak i sadržaj e-mail poruke (e-mail body). Sve što je potrebno je da u nastavku gore navedenog e-mail linka dodate ostale parametre:
mailto:[email protected]
?subject=Naslov poruke
&body=Tekst e-mail poruke…

Evo kako bi tada izgledao ActionScript kod, a pored na crvenom dugmiću možete i isprobati kako ovaj kod radi:

on (press) {
getURL(“mailto:[email protected]?subject=U vezi tutorijala&body=Interesuje me sledece…”);
}

Neki od e-mail klijenata ne prihvataju prazne znake (space) unutar naslova i tela poruke. Takođe, isto važi i za neke specijalne znake. Ipak na raspolaganju nam stoje spec. oznake koje možemo koristiti umesto simbola i praznih mesta:

%20 = (space)
%21 = !
%22 = ”
%23 = #
%24 = $
%25 = %
%26 = &
%27 = ‘

Ima ih još mnogo, ali ovo su oni najznačajniji koji se najviše koriste.

Leave a Reply