Razvoj aplikacija

Kreiranje i distribucija shareware aplikacija (II deo)

Registracija programa, ili kako naterati korisnike da vam plate nekakvu naknadu za vaš trud i rad

Korisnici vaše shareware aplikacije možda neće biti namerno nepošteni kada propuste registraciju njihove kopije vaše aplikacije. Često je to stvar zaboravnosti ili odlaganja momenta plaćanja male nadoknade, dela korisnika, za vaš mukotrpni rad. Verovatno i sami koristite brojne shareware programe drugih autora, a da im još niste platili za njihov trud, ili ste npr. koristili taj isti program duže od vremena predviđenog za registraciju, pa ste ga tek onda platili. Ovo nije nikakvo cicijaštvo, već je stvar nenamernog odlaganja plaćanja.

Međutim, ne možete samo pasivno sedeti i nadati se da će korisnici učiniti pravu stvar (platiti vam nadoknadu). Naprotiv, morate nešto učiniti što će ohrabriti korisnike da registruju njihove kopije vašeg softvera: zato “zapečatite” najvažnije mogućnosti softvera i dozvolite njihovu upotrebu samo registrovanim korisnicima. Ali pazite, nemojte sprečiti potencijalne korisnike da vide osnovnu funkciju vaše aplikacije. Ovo će ih samo frustrirati i provocirati na kratki put [Start > Settings > Control Panel > Add / Remove Programs].

Dobar izbor u sprečavanju korišćenja određenih opcija je da zapečatite nešto što nije apsolutno esencijalno, ali nešto bez čega je sam softver manje vredan. Primer funkcije čiju upotrebu treba onemogućiti je funkcija štampanja u nekim aplikacijama, ili u slučaju baza podataka – sprečiti mogućnost dodavanja novih ili modifikacije postojećih podataka.

Kako implementirati registraciju softvera?
Neki od mnogobrojnih sajtova za distribuciju shareware aplikacija implementiraju sopstvene registracione procedure, mesto vas. A u ovoj seriji članaka podučićemo vas kako da sami kreirate sopstvenu proceduru za registraciju vaših shareware aplikacija. Prikazaćemo vam jedan od lakših načina za programsko onemogućavanje korišćenja određenih funkcija vaše aplikacije, od strane neregistrovanih korisnika. Ovo naravno podrazumeva i lak način za “deblokiranje” ovih funkcija kada vam registrovani korisnici plate korišćenje softvera.

Registraciona procedura se sastoji u tome što će određeni programski kod proveravati postojanje fajla koji ćete poslati korisnicima nakon registracije. Ovaj fajl će korisnicima nakon registracije (plaćanja) biti poslat e-mail-om, ili, ukoliko je neophodno (ukoliko korisnik nije obezbedio e-mail adresu), slanjem floppy diskete. Ukoliko programski kod “pronađe” odgovarajući fajl, vrši se iščitavanje šifrovanog stringa iz njega, i nakon toga se dešifruje. Ukoliko se poklope string unutar vašeg programskog koda i onaj iz fajla, fajl će se smatrati validnim, te će se korisniku omogućiti korišćenje svih funkcionalnosti programa. Ovakva šema zaključavanja programa, naravno neće sprečiti hakere da “otključaju” vaš program, ali će biti više nego dovoljna da obeshrabri prosečnog korisnika od pokušaja korišćenja naprednih funkcija vašeg programa bez prethodnog plaćanja.

Kao primer predstavićemo vam sav programski kod koji će vam biti u implementaciji registracione procedure u vašem softveru. Registracionom procedurom omogućićemo, na primer, štampanje podataka iz neke baze podataka. Ovo znači da će se procedurom registracije onemogućiti korišćenje mogućnosti štampanja. Po slanju registracionog fajla i uredne registracije, ova funkcija će biti omogućena. Štampaće se podaci iz recimo kontrole DBGrid.

Leave a Reply