Razvoj aplikacija

Kreiranje i distribucija shareware aplikacija (III deo)

Registracija programa, ili kako naterati korisnike da vam plate nekakvu naknadu za vaš trud i rad

Nakon “povećeg” uvoda u problematiku kreiranja shareware aplikacija stigli smo i do programskog dela. Odmah ćemo krenuti sa programskim kodom, s tim da napomenemo samo da vam je za potpunu realizaciju ovog projekta potrebna i freeware programska biblioteka, koju možete pronaći na više lokacija na Internetu, a mi ćemo vam ukazati na jednu od [download link].

Inače, biblioteka se nalazi u ZIP pakovanju, a sadrži oko 150 vrlo korisnih funkcija (za Delphi, C++Builder i Java-u), koje je vredno sakupio Stefan Boethe. U komentaru programskog koda navešćemo kada smo koristili koju funkciju iz ove biblioteke.

unit SharewareProgram;

interface

function RegistrovanaKopija: Boolean;
function Sifrovanje(const S: String;
 Key: Int64{Word}): String;
function Desifrovanje
 (const S: String; Key: Int64{Word}): String;

const
 crlf = #13#10;         {taster Enter}
 SEZDBReg = 'EZDB.RegVal'; 
 {naziv registracionog fajla}
 sRegVred=
 'SportsDefinition_RunJumpSweatAndSmashIntoThings';
 MAGICNI_BROJ = 1958;

 { C1 i C2 vrednosti dobijene
 funkcijama strDecrypt i strEncrypt
 iz biblioteke XProc}
 C1 = 52845;
 C2 = 22719;

resourcestring
 sPrednostRegistracije =
  'Registrovanje ovog programa omogucice'+crlf+
'vam da stampate sadrzaj baza podataka.'+crlf+
  'Radi registracije posaljite upit na sledecu'+crlf+
'adresu:'+crlf+crlf+

  [email protected]'+crlf+crlf+

  'Nakon placanja 25$, bice vam poslat'+crlf+
'fajl kojim cete otkljucati mogucnost stampanja'+crlf+
'u vasem programu. Ne zaboravite da u upitu'+crlf+
'navedete i vasu e-mail adresu';
{ string za dijalog u vezi sa registracijom}

Leave a Reply