Razvoj aplikacija

Kreiranje korisničkih menija i paleta alatki

Korisnicima vaših aplikacija možete pružiti pun “komfor”, u vidu menija i paleta alatki koje su prevedene na naš jezik i potpuno podređene korisniku

MS Access o omogućava veliki broj opcija i mogućnosti podešavanja korisničkog interfejsa, a sve u cilju kreiranja što lakšeg i udobnijeg korisničkog interfejsa. Sva ova podešavanja vrše se preko menija View > Toolbars > Customize, tj. dijalog prozora Customize sa tri kartice: [Toolbars], [Comands] i [Options]. Ovde možete modifikovati postojeće palete alatkiili kreirati potpuno nove, ralika je u tome što će se one koje su sistemski urađene pojavljivati u svim otvorenim bazama podataka, a korisnički reirane – samo u bazama u kojima su i kreirane.

Kada kreirate novu paletu alatki ili novi meni, vodite računa o rasporedu alatki (ikonica), te se trudite da standardne alatke (New, Copy, Paste …) budu na mestima gde ih korisnici očekivaju. Za kreiranje novog menija ili palete uradite sledeće:

Otvorite bazu podataka u kojoj ćete kreirati novi korisnički meni.
Pozovite meni “View > Toolbars > Customize”, pa na kartici “Toolbars” kliknite New.
U dijalogu “New Toolbar” unesite naziv nove palete i kliknite OK. Pored dijaloga “Customize” pojaviće se prazna paleta alatki.
U dijalogu “Customize” kliknite “Properties” da bi dobili dijalog za podešavanje nove palete.
Najbitnije svojstvo koje birate je tip palete, koji određujete preko liste “Type”. Kliknite listu i odaberite u zavisnosti od potreba:Toolbar (paleta alatki), Menu Bar (linija menija) ili Popup (kontekstni meni).
Za primer, izabraćemo da to bude Toolbar paleta. Kada podesite i druge opcije (polja za potvrdu u donjoj sekciji) u ovom dijalogu kliknite Close.
Nakon podešavanja sledi dodavanje dugmića. Dugmiće možete dodati tako što ih premestite (drag-and-drop) sa postojećih paleta ili tako što “prevučete” dugmić sa kartice “Commands”. Komande su grupisane u kategorije, a u njima se nalaze i one koje već postoje na ugrađenim paletama.
Izaberite određenu kategoriju i pronađite potrebno dugme, zatim ga odvucite do nove palete alatki. Otpustite dugmić kada kurzor promeni oblik u veliko slovo “I”.
Na isti način dodajte i ostale dugmiće. Kako budete dodavali dugmiće tako će se paleta proširivati.
Kada ste završili sa kreiranjem palete, kliknite Close unutar dijaloga “Customize”.
Preostaje vam da samo odredite da li će nova paleta biti “plutajuća” ili “usidrena” uz neku ivicu prozora.

Leave a Reply