Razvoj aplikacija

Kreiranje upita

Glavna “komunikacija” za bazama podataka odvija se putem takozvanih “upita” (engl. Query)

N ajbitniji elementi jednog upita su ključne reči. U zavisnosti od vrste upita, određene ključne reči mogu biti obavezne, ali to nije uvek slučaj. Kako budete duže koristili SQL, videćete da se ključne reči “SELECT” i “FROM” najčešće pojavljuju. Zato ćemo i početi sa ključnom rečju “SELECT“, jer najveći broj SQL iskaza počinje sa ovom rečju. Sintaksa glasi:

SELECT <nazivi kolona-polja>

Kada bi naveli iskaz samo navođenjem ključne reči i naziva polja (npr. “SELECT;”), dobili bi poruku o grešci, jer ova ključna reč nikada se ne koristi sama za sebe.

SELECT
*
ERROR at line 1:
ORA-00936: missing expression

Ovako bi izgledala poruka o grešci, gde znak “*” označava da nešto nedostaje. A nedostaje upravo ključna reč “FROM”. Sintaksa glasi:

FROM <tabela1, tabela2…>

Iza kombinacije ključnih reči “SELECT” i “FROM” leži čitava snaga sistema za upravljanje bazama podataka. U sledećem primeru imamo tabelu “cekovi” u kojoj se prati realizaciju čekova (kao na slici). Postavićemo naš prvi konkretan upit:

SELECT * FROM cekovi;

Kao rezultat vratiće se svi slogovi iz tabele “cekovi”, i to iz svih polja. Znak “*” zamenjuje sve nazive polja u jednoj tabeli i na taj način nam skraćuje vreme pisanja upita. Zapazite na kraju upita i znak “;” tačka-zarez, koji govori interpreteru da je tu kraj jednom upitu, ali ovaj znak nije obavezan u svim implementacijama SQL-a (npr. Microsoft SQL, Borland ISQL). U slučaju da upit napišemo ovako:

SELECT Iznos, Datum, Cek FROM cekovi;

Upit će vratiti podatke izlistane tako da je raspored kolona obrnut. Da vam odmah prikažemo i drugi način pisanja upita:

SELECT Iznos, Datum, Cek
FROM cekovi;

Ako ovako napišemo upit, dobićemo isti rezultat, ali je ovako mnogo preglednije, posebno kada budete pisali vrlo složene upite.

U slučaju da vam ne trebaju sva polja iz tabele, nego da želite da se koncentrišete samo na broj čeka i iznos, napisaćete sledeći upit:

SELECT Cek, Iznos FROM cekovi;

Dobićete rezultat kao na slici. Sada ćemo naš osnovni upit proširiti ključnom rečju “Distinction”, zapazite da se u polju “Iznos” pojavljuju dva sloga iste vrednosti – 250,00. Ključnu reč “Distinction” koristimo kada želimo da nam se iz određenog polja vrate samo različite vrednosti. Ako postavimo sledeći upit:

SELECT DISTINCT Iznos FROM cekovi;

Iz rezultujućeg skupa podataka biće izbačeni svi slogovi koji se ponavljaju.

Leave a Reply