Razvoj aplikacija

Laka izmena veličine slike

Po potrebi uz pomoć PHP-a možemo online promeniti veličinu slika i na taj način smanjiti potrebne rasurse za web sajt

R ecimo da imate (vi ili neko drugi) web sajt čija je svrha prodaja robe široke potrošnje. Svakako da bi ste tada morali da formirate online katalog proizvoda, a isti taj katalog bi bio upotpunjen ukoliko bi svakom artiklu pridružili sliku samog proizvoda. Shodno prethodnom, kada korisnik/posetilac lista katalog, uz svaki artikal trebalo bi mu ponuditi mali sličicu (thumbnail) koja bi mu bolje ukazivala o čemu se radi, sa mogućnošću uvećanja iste slike.

Problem nastaje kada imate veliki katalog, od recimo 5.000 artikala. To znači da morate imati 5.000 slika u originalnoj veličini i još 5.000 istih takvih ali umenjenih (tzv. thumnail-ova). Ova solucija ne samo da je donekle komplikovanija , već bi zahtevala i angažovanje mnogo većih resursa, a samim tim i veće troškove (hostinga).

Rešenje je u korišćenju samo 5000 slika u originalnoj veličini koje bi samo za potrebe listanja kataloga (thumbnails) smanjili na odgovarajuću veličinu. Recimo da su nam sve slike u katalogu veličine 500 x 300 piksela, za potrebe funkcije listanja kataloga iste te slike smanjićemo na 50 x 30 piksela.

<?php
function promena_velicine($sirina, $visina, $target) {

//uzima se širina i visina slike, pa se za utvrđivanje procenta uzima veća vrednost

if ($sirina > $visina) {
$percentage = ($target / $sirina);
} else {
$percentage = ($target / $visina);
}

//utvrđuje se nova vrednost množenjem sa procentom, i zatim se zaokružuje

$sirina = round($sirina * $percentage);
$visina = round($visina * $percentage);

//u HTML-u, unutar image taga, ispisujemo novi umanjeni format slike

return “width=\”$sirina\” height=\”$visina\””;

}
?>

Naravno, ovu funkciju možemo iskoristiti i ukoliko imamo bazu slika različitih veličina, pošto koristimo procentualno umanjenje, s tim što će nam tada i thumbnail-ovi biti različite umanjene veličine. Sve što je potrebno je da ugrađenom funkcijom getimagesize() očitamo dimenzije slike:

$slika = getimagesize(“slike/artikal001.jpg”);

Ovim smo dobili promenljivu $slika, koja je u stvari niz tačnih informacija o određenoj slici koju želimo da prikažemo. Indeks 0 (nula) – ($slika[0]) predstavlja širinu slike, a iza indeksa 1 ($slika[1]) stoji visina slike. Na kraju cela funkcija za promenu veličine izgledala bi ovako:

<?php

//preuzivanje veličine slike i “punjenje” niza
$slika = getimagesize(“slike/artikal001.jpg”);

?>

<!- standardni html image tag –>

<img src=”slike/artikal001.jpg” <?php promena_velicine($slika[0],
$slika[1], 100); ?>
>

Parametar 100 određuje maksimalnu moguću veličinu visine ili širine slike koja se umanjuje.

Leave a Reply