Razvoj aplikacija

Linkovanje drugih sadržaja

Ovladavanjem upotrebom akcija bićete u mogućnosti da potuno “upregnete” Flash i kreirate animacije po svojoj želji

J edan od najpopularnijih programa za vektorsku animaciju je sigurno Macromedia Flash, a svoju veliku popularnosu je upravo stekao na Internetu. Možete videti mnoge lepo dizajnirane i animirane sajtove širom mreže. Da bi jedna takva animacija bila i mrežno funcionalna, potrebno je pojedinim elementima Flash animacije dodeliti i hiperlinkove (linkove), ka drugim sadržajima. Kako se to radi?

Prikazaćemo primer kada gotovom dugmiću (iz biblioteke objekata) dodelimo link ka nekom drugom sadržaju. Pokrenite Macromedia Flash i otvorite novi fajl preko menija File > New ili prečicom [Ctrl+N]. Da bi iz biblioteke gotovih objekata uvezli neki objekat, moramo videti i paletu. Pozovite meni Libraries > Buttons i na radnoj površini će se pojaviti prozor sa raznim dugmićima. Vertikalnim klizačem i jedostavnim klikom na naziv određenog dugmeta izaberite dugme, i u oknu iznad , videćete njegov izgled. Zapazite u gornjem desnom uglu dugme [Play], kada kliknete ovo dugme videćete animaciju datog dugmeta. Nakon što nađete odgovarajuće dugme, funkcijom Drag and Drop – znači jednostavnim prevlačenjem na radnu površinu, postavite dugme na željeno mesto.

Kada ste postavili dugme na radnu površinu, selektujte ga i kliknite desni taster miša, te u kontekstnom meniju izaberite opciju [Properties…]. U novom dijalog prozoru pređite na karticu Actions, te kliknite na dugme “znak plus” [+] i držite. Pojaviće se padajući meni u kome ćete odabrati opciju Get URL i to tako što pokazivač miša dovedete iznad ove opcije i otpustite levi taster miša (kao kod Macintosh-a). U donjoj listi će se izlistati određene komande i parametri, selektujte stavku Get URL(“”) (kao na slici) te pređite u polje, desno – URL:. Ovde ćete uneti željeni link. Na kraju samo kliknite [OK]. Da bi videli efekte dodavanja linka, isprobaćemo dugme u browser-u, izaberite meni File > Publish Preview > HTML. Otvoriće vam se podrazumevani browser sa animiranim dugmićem, tako da možete probati link.

Leave a Reply