Razvoj aplikacija

Mali kalendar

Primer izrade “živog” kalendara koji možete okačiti na sajt ili ga upotrebiti kao Desktop pozadinu za Windows-e

Evo jednog lepog primera kalendara, koji možete da postavite na svoje stranice. Radi se o funkciji koja će iščitavati podatak o datumu i vremenu, i potom uz pomoć dva niza: “Dan” i “Mesec”, u jednoj tabeli će se ispisivati tekstualno naziv dana i meseca. Pored ovoga, postoji i mala funkcija koja će ispisivati različite pozdravne poruke, u zavisnosti od doba dana. Pa tako na primer, ukoliko posetilac otvori stranicu između 7 i 12 sati ujutro, pozdraviće ga poruka “Dobro jutro! Srecan rad“. Sledeći kod samo ubacite bilo gde na stranicu.

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
var Danas=new Date();
var oDan=Danas.getDay();
var oDatum=Danas.getDate();
var oMesec=Danas.getMonth()+1;
var oGodina=Danas.getFullYear();

function TekstDan (brDan) {
var Dan=new Array();
Dan[0]=”Nedelja”;
Dan[1]=”Ponedeljak”;
Dan[2]=”Utorak”;
Dan[3]=”Sreda”;
Dan[4]=”Cetvrtak”;
Dan[5]=”Petak”;
Dan[6]=”Subota”;
return Dan[brDan];
}
var NazivDana=TekstDan(oDan);

function TekstMesec (brMeseca) {
var Mesec=new Array();
Mesec[1]=”Januar”;
Mesec[2]=”Februar”;
Mesec[3]=”Mart”;
Mesec[4]=”April”;
Mesec[5]=”Maj”;
Mesec[6]=”Jun”;
Mesec[7]=”Jul”;
Mesec[8]=”Avgust”;
Mesec[9]=”Septembar”;
Mesec[10]=”Oktobar”;
Mesec[11]=”Novembar”;
Mesec[12]=”Decembar”;
return Mesec[brMeseca];
}

var NazivMeseca=TekstMesec(oMesec);
var d = new Date();
var h = d.getHours();
document.write(“<TABLE BORDER=3 BGCOLOR=WHITE
WIDTH=75 HEIGHT=85 align=left>”+”<TD>”+”<p align=center>”+”<font size=-2 >”+NazivDana+”<br>”+”
<font color=orangered size=+3 >”+oDatum+”</font>”+”<br>”+NazivMeseca+”<br>”+”</b>”+
“</font>”+”</p>”+”</TD>”+”</TR>”+”</TABLE>”);
if (h < 2) document.write
(“<P ALIGN=center>”+”<b>”+ “Dobro vece, Prosla je ponoc!” +”</b>”+”</P>”);
else if (h < 3) document.write(“<P ALIGN=center>”+”<b>”+”Dobro jutro! Ili ste poranili ili lezete kasno.”+”</b>”+”</P>”);
else if (h < 7) document.write(“<P ALIGN=center>”+”<b>”+”Dobro jutro! Srecan rad!”+”</b>”+”</P>”);
else if (h < 12) document.write(“<P ALIGN=center>”+”<b>”+”Dobro jutro!”+”</b>”+”</P>”);
else if (h < 17) document.write(“<P ALIGN=center>”+”<b>”+”Dobar dan!”+”</b>”+”</P>”);
else if (h < 23) document.write(“<P ALIGN=center>”+”<b>”+”Dobro vece!”+”</b>”+”</P>”);
else document.write(“<P ALIGN=center>”+”<b>”+”Dobro vece!”+”</b>”+”</P>”);
//–>
</SCRIPT>

Leave a Reply