Razvoj aplikacija

Naredba #Include

Instrukcija #include se koristi za kreiranje funkcija, zaglavlja i podnožja stranica, ili uopšteno, za sve elemente koji se ponavljaju na više stranica

Upotrebom ASP skript jezika, odnosno #Include direktive, moguće je sadržaj jednog fajla smestiti u ASP fajl, i to pre nego što server izvrši tu stranicu. Instrukcija #Include se upotrebljava za kreiranje funkcija, zaglavlja i podnožja stranica, ili uopšteno, za sve elemente koji se ponavljaju na više stranica.

Kako se koristi naredba #include

Uzmimo, na primer, da imamo stranicu “mojastr.asp” čiji je kod sličan ovome:
<html>
<body>
<h3>Prodaja:</h3>
<p><!–#include file=”prodaja.inc”–></p>
<h3>Sada je:</h3>
<p><!–#include file=”vreme.inc”–></p>
</body>
</html>

Evo i programskog koda stranice “prodaja.inc”:

“Sektor prodaje je podelje u tri odeljenja…”

A evo i sadržaja stranice “vreme.inc”:

<%
Response.Write(Time)
%>

Ukoliko učitate prvi programski kod u browser, i pozovete View > Source, videćete sledeći HTML:

<html>
<body>
<h3>Prodaja:</h3>
<p>”Sektor prodaje je podelje u tri odeljenja…”</p>
<h3>Sada je:</h3>
<p>09:12:45 PM</p>
</body>
</html>

Sintaksa naredbe #include

Za uključivanje sadržaja bilo kog fajla u ASP stranicu, umetnite naredbu #include unutar tagova za komentarisanje:

<!–#include virtual=”naziv_fajla”–>
ili
<!–#include file =”naziv_fajla”–>

Pri navođenju ove naredbe možete koristiti ključnu reč virtual, kada vam je potrebno da putanja do fajla počinje virtuelnim direktorijumom. Na primer, ukoliko se fajl “zaglavlje.inc” nalazi u virtuelnom direktorijumu “/dodatni”, sledećom linijom bi uključili sadržaj fajla zaglavlje.inc u fajl koji sadrži sledeću liniju.

<!– #include virtual =”/dodatni/zaglavlje.inc” –>

Suprotno prethodnom, koristićete ključnu reč file, onda kada želite da ukažete na relativnu putanju do fajla. Relativna putanja započinje nazivom direktorijuma u kome se nalazi sam fajl. Na primer, ukoliko imate fajl koji se nalazi u direktorijumu HTML, a fajl zaglavlje.inc senalazi u direktorijumu “HTML\zaglavlja”, sledećom linijom koda bi umetnu li sadržaj fajla zaglavlje.inc u vaš ASP fajl:

<!– #include file =”zaglavlja\zaglavlje.inc” –>

Zapazite da je putanja umetnutog fajla, “zaglavlja\zaglavlje.inc”, relativna u odnosu na pozivajući fajl; ukoliko se skript koji sadrži naredbu #include ne nalazi u direktorijumu /HTML, instrukcija neće funkcionisati. Ključnu reč file takođe možete koristiti i sa sintaksom (../), kada želite da uključite sadržaj fajla koji se nalazi u višem hijerarhijskom nivou direktorijuma.

Leave a Reply