Razvoj aplikacija

Navodnici izazivaju probleme

Prilikom interpretacije ASP koda moguće je da dođe do funkcionalnih problema i problema u prikazu sadržaja, iz razloga što navodnici imaju dvojaku ulogu

Kadgod budete primorani da koristite navodnike u ASP aplikacijama, verujte, moguće je da iskrsnu neki od problema. Uzrok problema leži u tome što navodnici, u isto vreme, predstavljaju i normalne (obične), i specijalne znake. U ulozi specijalnih simbola, razdvajaju stringove, odnosno oivičavaju ih. Da budemo malo određeniji, dvostruki navodnici [ ] određuju granice stringova u VBScrip-u, a jednostruki navodnici [ ] oivičavaju stringove u SQL iskazima.

zapamtite:
· jednostruki navodnici razdvajaju stringove u SQL-u
· dvostruki navodnici razdvajaju stringove u VBScript-u

Problemi se najčešće javljaju kada recimo želite da u bazu podataka dodate imena koja sadrže jednostruke navodnike (najčešće engleska prezimena npr. Peter O’Tool). Druga mogućnost ya javljanje problema je kada koristite metod Response.Write za ispis teksta koji sadrži dvostruke navodnike.

Podrazumevana interpretacija karaktera navodnik je da je to delilac stringova. Ovo je razlog zašto treba izbegavati navodnike ukoliko želite da upotrebite njihovo karaktersko značenje. Da bi izbegli navodnike, potrebno je da ih udvostručite. Koristite [ ” “ ] da bi dobili dvostruke navodnike (kao običan karakter) u VBScript-u i dva puta jednostruke navonike [ ] za jednostruki karakter-navodnik u SQL stringovima.

izbegavanje jednostrukih navodnika:
· strName = Replace(“O’Tool”, “‘”, “””)

dobijanje “na izlazu” dvostrukih navodnika:
· Response.Write(“Navodnici “”dele”” stringove”)

Kao što možete zapaziti, u primerima imamo jako puno raznoraznih navodnika, ponajviše dvostrukih. Ovo može programski kod učiniti jako nečitkim. Drugo moguće rešenje je upotreba funkcije Chr(), kao i upotreba konstanti. Pogledajte sledeće primere:

Izbegavanje dvostrukih navodnika funkcijom Chr(34):

Response.Write(“navodnici” & Chr(34) & “dele” & Chr(34) & ” stringove”)

Izbegavanje dvostrukih navodnika upotrebom konstanti:

Const DUPL_NAV = “”””
Response.Write(“Navodnici” & DUPL_NAV & “dele” & DUPL_NAV & ” stringove”)

One thought on “Navodnici izazivaju probleme

  1. Slavica

    Приликом уписивања знака навода приказују се “коврџави” уместо обичних. Како подесити да се то више не дешава?

Leave a Reply