Razvoj aplikacija

Nizovi

Iako u JavaScriptu nemate tip podataka “niz”, uz pomoć objekta Array i njegovih metoda možete manipulisati nizovima

U JavaScript-u nemate niz kao tip podataka, ali zato možete iskoristiti objekt “Array” i njegove metode za rad sa nizovima u vašim aplikacijama. Ovaj objekt ima različite metode za manipulisanje nizovima, kao što su dodavanje elemenata nizu, sortiranje, iščitavanje elemenata itd. Poseduje različite osobine pomoću kojih određujemo dužinu niza i druge osobine koje nam služe za bliže određenje niza.

Array – niz je uređeni skup vrednosti koji ima naziv i indekse. Na primer, možete imati niz nazvan “Radnik” koji će sadržati imena zaposlenih, i koji je indeksiran putem šifre radnika. Tako da član niza “Radnik[1]” predstavlja ime radnika sa šifrom jedan, “Radnik[2]” predstavlja ime radnika koji ima šifru dva itd. Evo kako se kreira niz:

NazivNiza = new Array([element0, …, element n])
NazivNiza = new Array([DuzinaNiza])

* NazivNiza – predstavlja naziv novog objekta ili osobinu postojećeg objekta. Kada koristite osobine i metode objekta Array, NazivNiza predstavlja postojeći niz ili osobinu postojećeg objekta.
* element0, element1, …, element n – je lista članova niza. Kada na ovaj način specifikujete niz, niz je inicijalizovan uz pomoć navedenih elemenata, i osobina dužine niza je postavljena na broj navedenih članova niza.

“Array” objekt poseduje sledeće metode:

* concat – metoda koja spaja dva niza u jedan novi niz.
* join – metoda koja spaja sve elemente jednog niza u jedinstveni string.
* pop – metod uklanja poslednji element niza i vraća vrednost datog člana niza.
* push – dodaje jedan ili više elemenata na kraj niza i vraća poslednji element koji je dodat.
* reverse – vrši transponovanje elemenata niza: prvi element postaje poslednji, a poslednji postaje prvi.
* shift – uklanja prvi element niza i vraća njegovu vrednost.
* slice – iz postojećeg niza izdvaja određeni segment i stvara novi niz.
* splice – dodaje i/ili uklanja elemente iz niza.
* sort – sortira elemente niza.
* unshift – dodaje jedan ili više elemenata na početak postojećeg niza i vraća dužinu novog niza.

Za primer, definisaćemo jedan niz:

mojNiz = new Array(“Novi Sad”,”Beograd”,”Nis”)

I navešćemo nekoliko metoda:

* mojNiz.join() – vraća “Novi Sad,Beograd,Nis”
* mojNiz.reverse – transponuje postojeći niz tako da je element niza mojNiz[0] – �Nis�, mojNiz[1] je �Beograd�, i mojNiz[2] je “Novi Sad”.

Leave a Reply