Razvoj aplikacija

Objekat “history”

Objekat [History] čuva informacije o URL adresama koje su prethodno bile posećene i o adresama koje su posećene nakon posete tekućoj stranici, a u sebi sadrži metode za kretanje

Objekat “history” je naslednik objekta “window”. Ovaj objekat čuva informacije o URL adresama koje su prethodno bile posećene i o adresama koje su posećene nakon posete tekućoj stranici, a u sebi sadrži metode za prelazak na prethodnu, odnosno sledeću stranicu. Objekat ima samo jednu osobinu, a to je “length” (dužina), koja predstavlja zapravo veličinu “history” liste, tj. broj različitih lokacija koje je posetilac posetio. Možda ćete misliti da nedostaje još jedna osobina, a to je podatak o samim URL lokacijama. Ova osobina je nekad postojala, ali ju je Netscape uklonio iz sintakse iz razloga privatnosti korisnika Interneta. U suprotnom bi velike kompanije preuzimale vaše “history” liste i upotrebljavali ih u statističke ili marketinške svrhe.

Sledeće metode objekta “history” vam omogućavaju da posetioca preusmerite na druge lokacije:

  • history.back() – upućuje posetioca na prethodno posećenu stranicu. Ovo je ekvivalentno kliku na dugme “Back” u browser-u.
  • history.forward() – upućuje posetica na sledeću stranicu. Ovo je ekvivalentno kliku na dugme “Forward” u browser-u.
  • history.go() – upućuje posetioca na određenu lokaciju iz “history” liste. Upotrebom pozitivnih brojeva idete napred, a upotrebom negativnih nazad, ili možete upotrebiti određeni string za pretragu “history” liste i iskoristiti tu informaciju za preusmeravanje.

U sledećim redovima ćemo navesti jedan primer, kako možete da na vaše stranice, radi bolje navigacije vaših posetilaca, implementirate dugmad [Napred] i [Nazad]:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Primer "Napred-Nazad"
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<HR>
Ova stranica vam omogućava da idete<BR>
napred i nazad u odnosu na tekuću<BR>
stranicu.
<HR>
<FORM NAME="form1">
<INPUT TYPE="button" VALUE="< - NAZAD"
onClick="history.back();">
...
<INPUT TYPE="button" VALUE="NAPRED - >"
onClick="history.forward();">
<HR>
</BODY>
</HTML>

Leave a Reply