Razvoj aplikacija

Opšte preporuke kod dizajna tabela

Postoji mnogo preporuka kojih bi rebali da se držite prilikom kreiranja nove baze podataka, a mi vam ukazujemo na one najbitnije

Postoji mnogo preporuka kojih bi rebali da se držite prilikom kreiranja nove baze podataka, a samim tim i kreiranja tabela. Preporuke koje ćemo navesti trebali bi da uvek imate na umu kada kreirate bilo koju bazu podataka:

Ne koristite prazne karaktere (karakter Space) kod imenovanja tabela ili polja tabela. Ovo je jako bitno iz više razloga:

Izbegavajte da koristite rezervisane reči VBA jezika u nazivima polja. Na primer, ukoliko neko polje nazovete “Name”, kao rezultat dobićete grešku “?Name“, posebno kada ovako nazvano polje referencirate iz programskog koda, ili sa formi i izveštaja.

Nemojte preterivati sa indeksiranjem polja. Postavljanje samo nekoliko najvažnijih indeksa neke tabele, forme će se brže otvarati, a imaćete i brže izvršavanje upita. Ukoliko za pretraživanje i pronalaženje podataka koristite dva ili više polja, naučite nešto više o indeksiranju nad više polja.

Dodajte konvencinalni standardni prefiks “tbl” svakom nazivu vaših tabela. Ovo će učiniti vaš VBA programski kod mnogo čitljivijim, posebno ukoliko imate i forme istog naziva kao i tabele.

Odvojite vreme za popunjavanje deskripcija svih polja u tabeli. Dodatni opisi polja će vam umnogome olakšati upravljanje bazom podataka.

Ukoliko ćete koristiti replikaciju, izbegavajte korišćenje Autonumber polja, jer je moguće da će se ova polja u Master tabeli popuniti dosta bizarnim brojevima.

Normalizujte vaše tabele. Ako ste početnik, ovo znači da trebate tako da postavite tabele, da bi izbegli ponavljanje identičnih podataka u jednoj ili više tabela. Normalizovana tabela je ona koja određeni podataka sadrži samo jednom u određenom polju tabele. Na primer, ukoliko imate tabelu sa višestrukim narudžbinama jednog kupca, kreirajte odvojenu tabelu sa narudžbinama, a zatim uspostavite relaciju svake narudžbine sa odgovarajućim kupcem (u tabeli “Kupci”, koristeći identifikaciono polje, npr. “ID”).

Leave a Reply