Razvoj aplikacija

Otvaranje novog prozora

JavaScript nam dozvolja da novi prozor otvorimo uz pomoć nekoliko različitih metoda

Postoji nekoliko načina da otvorimo novi prozor browser-a. U ovom prilogu videćemo kako da to uradimo pomoću: događaja “onClick “, objekta “Window” i metoda “Open“. Zastanite na trenutak i pogledajte malo bolje sledeći JavaScript programski kod, koji se nalazi unutar “link” taga:

<a href=”#” onClick=”window.open(‘www.www.personalmag.rs’,’PM’);”>
Idi na PM
</a>

Prvi deo skripta predstavlja događaj, a uslov za izvršavnje određenog koda je OnClick (tj. kada se klikne). Znači radi se o događaju kada posetilac vaše stranice klikne na tekući link, tada se dešava OnClick. Sledaće dve deklaracije rade u paru i zapravo govore browser-u šta da radi. Radi o jednom objektu i metodi tog objekta. U ovom slučaju objekat je Window (prozor), a metod prozora je Open (otvori). Objekat Window govori browser-u da će biti urađena neka operacija nad prozorom browser-a. Operacije je izažena metodom Open.

Ako uzmete u obzir događaj (onClick), naš objekat (window) i metod objekta (open), lako se može zaključiti da ovaj skript “govori” browser-u, da kad posetilac klikne na link, “uzmi nov prozor i otvori ga”.

Sada imamo događaj, metod i objekat, ali i dalje ne kažemo browser-u šta da radi sa tim informacijama. Sada ćemo pogledati i argumente ove metode. Ponovo pogledajte skript, ali pažnju obratite na elemente u zagradi (ovo su parametri). ‘www.www.personalmag.rs’ je URL parametar.

Ako izostavite parametar, otvoriće vam se prazna stranica. Ovo je ista linija koda koju stavljate unutar HTML href elementa, što znači da može biti relativa ili apsolutan. Ovaj parametar govori browser-u koji fajl ili dokument da otvori. Drugi parametar je naziv novog prozora. Kod ovog parametra treba da izbegavate upotrebu rezervisanih reči i upotrebu naziva koji su već postoje, jer browser u tom slučaju neće otovriti novi prozor nego će koristiti postojeći.

Leave a Reply