Razvoj aplikacija

Parametarski upiti

Podaci koje vraćaju upiti ne moraju uvek biti statični, upiti se mogu prilagođavati u vreme upita

Podaci koje vraćaju upiti iz baze podataka ne moraju uvek biti statički, odnosno ne moraju se uvek vraćati isti podaci. Upiti se mogu prilagođavati u vreme izvršenja, tako što korisnik unosi kriterijum za pretraživanje u specijalnom okviru za dijalog. Ako želite da zadajete uslove pretraživanja u trenutku pokretanja upita, koristite patrametarske upite koji su u suštini isti kao i upiti za izbor , s tim što će Access zahtevati od vas da unesete jedan ili više kriterijuma za izbor pre nego što se upit pokrene.

Naročito se koriste za dobijanje informacija o nekim aktivnostima obavljenim u određenom vremenskom periodu, na primer, o rezultatima prodaje u u jednom mesecu ili o nalozima za određeni period. Upit može imati parametara koliko vam je potrebno, a korisnik će ih unositi jedan po jedan. Parametar se može ubaciti u svako polje u kojem možete da zadate kriterijum u vrsti Criteria i u skoro sve tipove upita , pa i akcioni. Param. upiti se mogu kreirati u mreži za kreiranje upita, uz pomoć SQL upita ili u okviru osobine Record Source neke forme ili izveštaja.

Da biste kreirali parametarski upit, počnite sa običnim upitom za izbor i, umesto da unosite kriterijum u ćeliju Criteria, unesite tekst koji želite da se pojavi kao odziv tj. tekst koji će se pojaviti u dijalogu kriterijuma (tekst treba da bude u zagradama). Ovaj tekst treba da pruža dovoljno informacija korisniku šta se od njega traži.

Parametarski upiti se takođe mogu koristiti za pronalaženje zapisa sa nizom vrednosti, kao što je neki vremenski period. Na primer možete prikazati radne naloge u vašoj firmi koji su počeli da se ostvaruju u toku juna. Da biste ovo uradili, postavite parametar Between … and … u vrsti Criteria nekog vašeg datumskog polja. I dobićete sve zapise tj. naloge koji su se realizovali u junu ako u okviru za dijalog unesete 01.06.2000, a u drugom 01.07.2000.

U najvećem broju slučajeva Access će znati koji je tip parametra u pitanju, ali u slučaju da je reč polju sa tipom podatka Yes/No, tip parametra se mora posebno zadati.

Napomena :
Ponekad će se desiti da Access zatraži da unesete parametar i kada nije reč o polju u kome ste zadali parametarski unos. Ovo će se dogoditi ako ste pogrešno uneli ime polja, ili ako ste promenili ime polja u tabeli, ali ne i u ostalim objektima u bazi podataka.

Leave a Reply