Razvoj aplikacija

“Photoshop-ova jaja”

Kao i gotovo svaka aplikacija, i Photoshop poseduje neka svoja skrivena, nedokumentovana svojstava i funkcije

Ove nedokumentovane funkcije nastaju kada se programeri i softverski inženjeri, nakon unosa hiljade linija programskog koda, žele malo zabaviti. Tada oni u aplikacije unose skrivene, zabavne opcije koje se nazivaju Easter Egg (“uskršnja jaja”). Photoshop ima dosta ovih zabavnih opcija, a mi ćemo vam predstaviti tri vrlo zanimljive:

Pokrenite Photoshop, te držeći pritisnute tastere Ctrl i Alt izaberite padajući meni “Help > About Photoshop“. Ako koristite Photoshop verzije 5 videćete splash screen – “Strange Cargo”. “Strange Cargo” je bio kodni naziv za Photoshop5 tokom razvoja ove aplikacije. Ovaj splash screen možete videti i ako držite pritisnute tastere Ctrl i Alt, tokom učitavanja Photoshop-a. Malo drugačiji ekran će te videti kod verzije 6 i verzije 7 – tzv. Liquid Sky (pogledajte sliku).

Sledeća skrivena opcija predstavlja sličicu “čarobnjaka Merlina” (Merlin the Wizard). Da bi došli do ove sličice držeći taster Alt kliknite na strelicu u gonjem desnom uglu plutajuće palete Layers, te nepuštajući taster miša izaberite poslednju opciju u meniju – Palette Options…. Ovo znači, da kada dođete pokazivačem miša iznad opcije “Palette Options…”, otpustite taster miša. Kao rezultat dobićete malu sličicu i taster “Begone”.

Sledeća skrivena opcija nije pravo “uskršnje jaje”, ali je nešto što može da izmami pažnju korisnika. Na paleti Layers kliknite strelicu u gornjem desnom uglu i iz menija izaberite Palette Options. Ako malo bolje pogledate, videćete male thumbnail-ove (sličice) čarobnjaka pomenutih u prethodnoj priči. Ako sada ponovo izaberete ovaj meni, ali sa palete Channels, videćete samo siluete ovih malih čarobnjaka. Ovo naravno nisu sve nedokumentovane opcije Photoshop-a. Kao što vidite ove “opcije”, nemaju nikakvu ulogu, ali većina korisnika ih voli i vrlo su im zabavni.

Leave a Reply