Razvoj aplikacija

PHP/Flash

Ili kako unaprediti informativnost podataka i ukupni utisak poboljšanjem dinamičkih grafikona putem Flash objekata

Kako im odoleti? Do sada su web dizajneri/developeri za potrebe dinamičkog generisanja grafikona koristili oskudne PHP/PNG/GIF kombinacije, a od sada pruža ime se mogućnost da implementiraju vrlo privlačne PHP-Flash dinamičke grafikone.

Primer možete videti na ovoj stranici, a alatku besplatno možete download-ovati sa ove stranice.

Leave a Reply