Razvoj aplikacija

Postepeno pojavljivanje slike

Ako niste znali, osim u Flash-u efekat, postepenog pojavljivanja slike možete dobiti i korišćenjem JavaScripta

Efekat postepenog učitavanja slike vrlo lako možete izvesti uz pomoć Flash-a, ali moguće je isti efekat odraditi i uz pomoć dve “.gif” slike, od kojih je jedna statična a druga poseduje dati efekt postepenog učitavanja. Mali problem predstavlja, kako dobiti suprotan efekat tj. iščezavanje slike kada se pokazivač pometi van “hotspot“-a. U sledećem primeru možete videti kako se uz pomoć JavaScript-a i par funkcija može dobiti ovaj efekt. Radi se o tome da treba da kreirate 5 do 6 slika, od koji svaka predstavlja jedan korak u učitavanju (iščezavanju) slike. Potom ćemo u pomoć JavaScript funkcije odraditi da kada se pokazivač miša nađe iznad određene tačke(onmouseover), slike se izređaju od početne do krajnje (funkcija “ucitaj”) u određenom vremenskom periodu, i suprotno kada pokazivač “sklizne” sa linka, vrši se prikaz jedne po jedne slike, ali u suprotnim redosledu. Evo i samog koda, koji treba da ubacite u prazana .html fajl, a koji ćete snimiti u isti folder sa 5 do 6 pripremljenih slika:

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

<!–
var brSlika = 6;
// uk.broj slika
var vremeFrejm = 125;
// vreme ucitavanja po frameu
// u millisekundama; 125 = 125 ms

var tajmerUcit;
var tajmerIscit;
var UcitBrojac = 0;
var isctiBrojac = brSlika-1;
var nizSlika = new Array(brSlika);

// indeks prve slike je 0
nizSlika[0] = “slika00.jpg”;
nizSlika[1] = “slika01.jpg”;
nizSlika[2] = “slika02.jpg”;
nizSlika[3] = “slika03.jpg”;
nizSlika[4] = “slika04.jpg”;
nizSlika[5] = “slika05.jpg”;

for (var i = 0; i < brSlika; i++) {
eval(‘pic’ + i + ‘ = new Image();’);
eval(‘pic’ + i + ‘.src = nizSlika[i];’);

// ucitavanje slika potrebnih za animaciju
}

function ucitaj() {
clearTimeout(tajmerUcit);
document.images[‘slika’].src = nizSlika[UcitBrojac];
if (UcitBrojac != brSlika-1) {
UcitBrojac++;
tajmerUcit = setTimeout(‘ucitaj()’, vremeFrejm);
}
else {
clearTimeout(tajmerUcit);
UcitBrojac = 0;
}
}
function iscitaj() {
clearTimeout(tajmerIscit);
document.images[‘slika’].src = nizSlika[isctiBrojac];
if (isctiBrojac != 0) {
isctiBrojac–;
tajmerIscit = setTimeout(‘iscitaj()’, vremeFrejm);
}
else {
clearTimeout(tajmerIscit);
isctiBrojac = brSlika-1;
}
}

//–>
</script>
</HEAD>
<BODY>
<center>
<a href=”link.com” onmouseover=”ucitaj()”
onmouseout=”iscitaj()”>
<img name=”slika” height=56 width=300 border=0
src=”slika00.jpg”><br>
</center>
</BODY>

Leave a Reply