Razvoj aplikacija

Potvrda CheckBox polja, klikom na tekst

Kada u formularima imate veliki broj CheckBox polja rešenje u pogledu optimizacije i usability-ja bi moglo da bude u omogućavanju čekiranja polja jednostavnim klikom na tekst pored polja.

CheckiranjeA ko na vašem sajtu imate formulare, koje popunjavaju posetioci, a koji sadrže veliki broj CheckBox polja bilo bi dobro da im na neki način olakšate popunjavanje. Ovo je pogotovo bitno kada su CheckBox polja “načičkana”, jedno do drugog. U ovakvim slučajevima rešenje bi moglo da bude u omogućavanju čekiranja polja jednostavnim klikom na tekst pored polja. Znači, posetioci neće morati da precizno kliknu na mali kvadratić, već treba samo da “pogode” tekstualni naslov.

Prvo ćemo kreirati funkciju koju ćemo ubaciti u HEAD tag stranice:

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function PromenaPolja(polje) {
box = eval(polje);
box.checked = !box.checked;
}
//  End -->
</SCRIPT>
</HEAD>

Kao što vidite, funkcijom “PromenaPolja()” vrši se samo promena osobine “checked”. Ovu funkciju ćete pozivati iz tela fomulara, i to kod svakog CheckBox polja. Primer fomulara sa samo jednim poljem se nalazi u sledećim redovima. Ovaj kod iskopirajte unutar BODY taga stranice:

<FORM name=probnaforma>
<input type=checkbox name=ppolje>
<a href="" onClick="PromenaPolja('document.probnaforma.ppolje');
return false">
Kliknite za izbor!</a>
</FORM>

Tekstu pored polja smo dodelili link, na čiji klik pozivamo funkciju za promenu statusa osobine “checked” (pogledajte sliku).

Leave a Reply