Razvoj aplikacija

Pozadinski slideshow

Kako kreirati slideshow u pozadini vaših stranica (background-u) tj. “ispod” sadržaja samih stranica?

CheckiranjeD onosimo vam prikaz vrlo efektivnog JavaScript koda, koji će vam omogućiti da kreirate slideshow u pozadini vaših stranica (background-u) tj. “ispod” sadržaja samih stranica.

Korišćenjem odgovarajućeg style skripta, slike se prikazuju samostalno unutar površine stranica. Ovaj efekat je podržan u Internet Explorer-u 4.0 i novijim verzijama, i Netscape-u 6.0.

Prvo što treba da uradimo je da definišemo pozadinski stil:

 <style>
 body{
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: 200 100;
 }
 </style>

Ovom definicujom, koju treba da smesite unutar HEAD taga, podešavamo poziciju (koordinate X i Y) pozadinskog sloja u kome će biti smeštene slike slideshow-a, u odnosu na samu stranicu. Odmah ispod ove definicije dodajte sledeći JavaScript kod:

 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
 <!-- Begin
 // brzina u millisekundama
 var brzina = 1000

 // Definisanje slika za slideshow
 var Slika = new Array() 
 Slika[0] = '1.gif'
 Slika[1] = '2.gif'
 Slika[2] = '3.gif'
 Slika[3] = '4.gif'

 var t
 var j = 0
 var velicina = Slika.length

 var ucitavanje = new Array()
 for (i = 0; i < velicina; i++){
  ucitavanje[i] = new Image()
  ucitavanje[i].src = Slika[i]
 }

 function pokreniSlideShow(){
  if (document.body){
  document.body.background = Slika[j];
  j = j + 1
  if (j > (velicina-1)) j=0
  t = setTimeout('pokreniSlideShow()', brzina)
  }
 }
 // End -->
 </SCRIPT>

Preostaje vam da još samo u BODY tag ubacite obrađivač događaja “onLoad” i poziv funkcije “pokreniSlideShow()”:

 <BODY OnLoad="pokreniSlideShow()">

Leave a Reply