Razvoj aplikacija

Prihvat varijabli iz formulara

Često ćete na stranicama automatizovanih PHP-om, imati formulare. Najčešće će se raditi o anketama, formularima za komentare, glasanje i slično. Na svu sreću, kada se jedan ovakav formular prosledi PHP skriptu, sve varijable definisane na formi biće automatski dostupne PHP skriptu. Ovo znači da skript može da prihvati i varijable koje nisu definisane u samom PHP skriptu. Na primer, imamo jednostavan formular, koji se metodom “POST” šalje na obradu PHP skriptu pod nazivom “primer.php”:

 
IME:

Kada ovaj formular popunite i kliknete na dugme “Posalji”, metodom “POST” elementi formulara će biti prosleđeni PHP stranici “primer.php” na dalju obradu. Stranica “primer.php” će automatski primiti sadržaj iz prosleđenog polja “ime” u varijablu “$ime”. Evo kako bi mogao da izgleda skript “primer.php”:

“;
echo $ime;
?>

Znači, kada popunimo polje “IME” na stranici sa formularom, i kliknemo na dugme za slanje, sadržaj ovog polja će primiti varijabla “$ime” u PHP skriptu na stranici “primer.php”, te će se uz pomoć instrukcije “echo” prikazati vrednost date varijable.

PHP skriptovi takođe mogu i da prihvataju spoljne nizove varijabli iz formulara. Na primer, možete imati grupu povezanih varijabli na formularu u niz, ili možete iskoristiti ovu mogućnost za prihvat vrednosti iz višestrukog SELECT OPTION objekta:

Ime:

Email:

Boja kose:

Crna
Smedja
Plava

U slučaju da je uključena PHP mogućnost “track_vars”, bilo pri samoj konfiguraciji ili pomoću direktive: , sve varijable poslate POST i GET metodama biće članovi i globalnih nizova $HTTP_POST_VARS i $HTTP_GET_VARS (u zavisnosti od upotrebljene metode).

Leave a Reply