Razvoj aplikacija

Prikaz datuma uz pomoć sličica

Implementacija datuma na HTML stranicama uz pomoć pripremljenih sličica. Ovom metodom možete datum ispisati nekim egzotičnijim fontom

Na web stranicama ćete često videti implementiran podatak o tekućem datumu. Ovaj datum se dobija korišćenjem JavaScript funkcija, a može da se izvede na dva načina: može da se očita i prikaže direktno na stranici unutar odgovarajućeg <FONT> taga, ili može biti predstavljen uz pomoć sličica. Kod drugog načina, potrebno je da se kreiraju sličice za svaki dan u mesecu (od 1 do 31), za svaki mesec u godini (od 1 do 12) i na kraju sličica vezana za tekuću godinu (može ih biti i više, za naredne godine). Datum ćemo prikazati tako što kada očitamo sistemski datum, za dan u mesecu prikažemo odgovarajuću sličicu, te isto tako i za mesec, i za godinu.

Pripremite sličice, a pri davanju naziva prihvatite određenu konvenciju. U našem slučaju, formiraćemo sličice u .gif formatu, a naziv će biti dugačak tri karaktera. Iskopirajte sledeći kod unutar <HEAD> taga:

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
datum= new Date();
meseci = new Array();
dani = new Array();
meseci[1] =”jan.gif”;
meseci[2] =”feb.gif”;
meseci[3] =”mar.gif”;
meseci[4] =”apr.gif”;
meseci[5] =”maj.gif”;
meseci[6] =”jun.gif”;
meseci[7] =”jul.gif”;
meseci[8] =”avg.gif”;
meseci[9] =”sep.gif”;
meseci[10] =”okt.gif”;
meseci[11] =”nov.gif”;
meseci[12] =”dec.gif”;
dani[1] =”1.gif”;
dani[2] =”2.gif”;
dani[3] =”3.gif”;
dani[4] =”4.gif”;
dani[5] =”5.gif”;
dani[6] =”6.gif”;
dani[7] =”7.gif”;
dani[8] =”8.gif”;
dani[9] =”9.gif”;
dani[10] =”10.gif”;
dani[11] =”11.gif”;
dani[12] =”12.gif”;
dani[13] =”13.gif”;
dani[14] =”14.gif”;
dani[15] =”15.gif”;
dani[16] =”16.gif”;
dani[17] =”17.gif”;
dani[18] =”18.gif”;
dani[19] =”19.gif”;
dani[20] =”20.gif”;
dani[21] =”21.gif”;
dani[22] =”22.gif”;
dani[23] =”23.gif”;
dani[24] =”24.gif”;
dani[25] =”25.gif”;
dani[26] =”26.gif”;
dani[27] =”27.gif”;
dani[28] =”28.gif”;
dani[29] =”29.gif”;
dani[30] =”30.gif”;
dani[31] =”31.gif”;
function prikaziDatum() {
// mesec
document.write(‘<img src=”‘ + meseci[datum.getMonth()+1] + ‘”>’);
document.write(‘<br>’);
// dan
document.write(‘<img src=”‘ + dani[datum.getDate()] + ‘”>’);
}
–>
</SCRIPT>
</HEAD>

Na početku očitavamo sistemski datum, pa formiramo dva niza: jedan je vezan za nazive sličica meseca u godini, a drugi za sličice dana u mesecu. Potom deklarišemo samu funkciju za prikaz – “prikaziDatum()”, koja u stvari ispisuje dva <IMG> (image) taga. Ostalo je još samo da iz tela stranice pozovemo funkciju, tamo gde želimo da se pojave sličice:

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
prikaziDatum();
</SCRIPT>

Leave a Reply