Razvoj aplikacija

Prikaz i skrivanje delova dijalog prozora

U nekim dijalog prozorima nećete imati potrebu da prikažete ceo sadržaj prozora, zato podesite check-box polje koje će otkrivati ostatak dijaloga.

Kada vaša aplikacija “komunicira” sa korisnikom, onda imate puno raznovrsnih dijalog prozora. U nekima od njih imaćete potrebu da ceo sadržaj prozora (tj. ceo prozor), ne prikažete odmah, već po kliku korisnika na neko komandno dugme čime se bira proširenje postojećih opcija. Ovu opciju možete podesiti preko osobina ili primenom metoda objekta forme (formulara), i to u run-time-u. Kao što smo rekli, najčešća upotreba je povećanje veličine forme radi otkrivanja dodatnih opcija, u trenutku kada to korisnik izabere.

Za primer, kreiraćemo novu formu preko menija “Insert > Form > Design View”. Podesite vrednost osobine Height (visina forme) na 180 tačaka. Dodajte na formu jedno komandno dugme (CommandButton) i jedno Check-Box polje i to na “dno” forme. Vrednost osobine Top, polja za potvrdu treba da bude najmanje 120 tačaka. Otvorite prozor “Properties”, za podešavanje osobina objekata, a pre toga selektujte samu formu. Pređite na karticu “Event” i kliknite na dugme “…” (tri tačke), pored događaja “OnLoad”, radi poziva prozora za kodiranje. Sada ćemo podesiti inicijalnu vrednost visine forme, i to tako da će polje za potvrdu biti skriveno kada se forma učita:

 Private Sub Form_Load()
       Me.Detail.Height = 120
 End Sub

Zatim u editoru koda preko leve padajuće liste (Object) izaberite Command0, pa selektujete “Click” u polju za procedure, radi kreiranja procedure “Command0_Click()”. Unutar ove procedure dodaćemo programski kod koji će “proširiti” dijalog prozor, odnosno omogućiće vidljivost i polja za potvrdu (Check1):

 Private Sub Command0_Click()
     Form.Detail.Height = 300 - Form.Detail.Height
 End Sub

Pokrenite dijalog prozor, za prikaz ili skrivanje dodatnih opcija u prozoru, naizmenično klikćući na komandno dugme.

Leave a Reply