Razvoj aplikacija

Prikaz statusnih poruka u Access-u

U ovom prilogu videćemo kako da pomoću sledeće tri procedure prikažemo bilo kakvu poruku u statusbar-u

U ovom prilogu videćemo kako da pomoću sledeće tri procedure prikažemo bilo kakvu poruku u statusbar-u, koja se nalazi na dnu Access forme, i to kada mišem pređete iznad određene kontrole (dugmića, tekst-polja,…). Poruka može da bude dugačka 80 karaktera (ovo u zavisnosti od ekranske rezolucije) i predstavljaće najčešće opis neke kontrole. Potrebno je da sledeće dve procedure smestite u modul, tako da mogu da budu generalno dostupne:

Global StatusCalled
Global CurrentStatusMsg

Sub StatusBarMsg (StatusMsg)
If StatusMsg <> CurrentStatusMsg Then

‘ testira se da li je poruka već prikazana
Dim ss As Variant
ss = SysCmd(SYSCMD_SETSTATUS, StatusMsg)
StatusCalled = True
CurrentStatusMsg = StatusMsg
End If
End Sub

Sub ClearStatusBarMsg ()
If StatusCalled Then
Dim ss As Variant
ss = SysCmd(SYSCMD_CLEARSTATUS)
StatusCalled = False
CurrentStatusMsg = ” ”
End If
End Sub

Sledeći programski kod (naravno, sa drugačijim porukama) treba da bude “prikačen” uz događaj MouseMove svake kontrole. Kada mišem pređete iznad određene kontrole, u statusnoj liniji će biti prikazana prikladna poruka.

Sub CmdButton_MouseMove (Button As Integer,_
Shift As Integer, x As Single, Y As Single)
StatusBarMsg “Ova poruka će biti prikazana u status bar-u!.”
End Sub

Sledeći kod ćemo vezati za “pozadinu” kontrola, tj. elemente: detail, header, footer itd. Na ovaj način će se poruka za određenu kontrolu biti uklonjena sa statusne linije (kada miš pređe van određene kontrole).

Sub Detail0_MouseMove (Button As Integer,_
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
ClearStatusBarMsg
End Sub

Sledeći programski kod nije neophodan, vezan je za događaj OnTimer glavne forme Access aplikacije. Odredićemo da se poruka vezana za opis same aplikacije prikaže, recimo 6 sekundi (6000), Na ovaj način korisnik ima dovoljno vremena da pročita poruku, a i dovoljno je kratko vreme da se izbegne eventualna konfuzija sa porukama, a kada određena kontrola dobije fokus:

Sub Form_Timer ()
If StatusCalled Then
ClearStatusBarMsg
End If
End Sub

Leave a Reply