Razvoj aplikacija

Procesiranje ASP.NET stranica

Umesto jednostavnog sekvencijalnog procesiranja, ASP.NET koristi model vođen događajima, tzv. event-driven model

Razumevanje načina na koji se generišu tradicionalne ASP stranice je vrlo lako: stranica se procesira sekvencijalno. A kao što smo to videli u prethodnom prilogu, kod ASP.NET-a imamo sasvim drugačiji slučaj. Pošto se svaka pojedinačna stranica pretvara u klasu pre izvršenja, na koji način se dešava procesiranje? Odgovor je u tome da umesto jednostavnog sekvencijalnog procesiranja, ASP.NET koristi model vođen događajima, tzv. event-driven model. Kada se pristupi ASP.NET stranici, iz stranice se generiše assembly i instanca klase. Ovaj objekat stranice prima seriju događaja, kao Render metoda. Svakim događajem upravalja određeni metod, pa tako npr. Render metoda upravlja Render događajem, koja će omogućiti prikaz dela stranice ili cele stranice. Pored ovoga, i sam kôd unutar .aspx stranice može da sadrži metode koje će upravljati ovim događajima, i svaka od ovih metoda može proizvesti izlaz koji će se poslati klijentskom browser-u. Kada se isprocesiraju svi događaji, Page objekat se oslobađa (uništava).

Programiranje zasnovano na događajima biće nešto novo za mnoge ASP programere, a samo razumevanje ovog modela zahtevaće dodatni rad. Za sada je primarni cilj Web-scripting tehnologija, kao što je ASP.NET – kreiranje efektnog korisničkog interfejsa (uglavnom za thin-klijent aplikacije). Sam korisnički interfejs je po svojoj prirodi vođen nekakvim događajima, pa zato i ima smisla primena ovog modela. Zapravo, korisnički interfejs vođen događajima oduvek je bio standard za sve Windows aplikacije. Pored ideje korišćenja događaja, tu je još jedna ideja koja je preuzeta iz Windows korisničkog interfejsa, a to je odvojeno pakovanje različitih funkcionalnosti u tzv. kontrole (komponente), za višestruku upotrebu. Svaka kontrola obezbeđuje neki od aspekata korisničkog interfejsa, kao npr. dugme ili tekst polje, i može biti kombinovana sa drugim kontrolama u lakom građenju korisničkog interfejsa. Pošto je ASP.NET prihvatio ideju event-zasnovanog programiranja, zašto ne bi preuzeo i interfejs-komponente za višestruku upotrebu, radi primene na web-u?

Leave a Reply