Razvoj aplikacija

Prozor izveštaja ispred svih drugih prozora

Predupredite da vaši prozori sa izveštajima budu iza svih drugih prozora. Izbacite ih u prvi plan, prilikom otvaranja

Ukoliko ste podesili da vam se neki izveštaj poziva sa određene forme koja predstavlja dijalog-formu, ili je podešavanje pop up date forme postavljeno na True, vaš izveštaj će se otvoriti (u Preview modu) iza forme sa koje je pozvan. Logičnije bi bilo da se otvara ispred svih ostalih radnih formi.

Ipak, rešenje postoji. Možete promeniti ovakvo ponašanje Access aplikacije privremenim skrivanjem forme, u trenutku kada se otvori Preview prozor izveštaja. Nakon zatvaranja Preview prozora izveštaja, ponovo ćemo prikazati formu sa koje je i pozvan pregled izveštaja.

Sledi potreban programski VBA k&ocircd:

Sub OtvaranjeIzvestaja ()
DoCmd.OpenReport “Izvestaj”, acPreview
Me.Visible = False
DoEvents
While SysCmd(acSysCmdGetObjectState, acReport, “Izvestaj”) = acObjState_Open
DoEvents
Wend
Me.Visible = True
DoEvents
End Sub

Leave a Reply