Razvoj aplikacija

Prvi pogled na Kylix

Predstavljamo vam prvo visoko-preformansno Linux orijentisano aplikaciono razvojno okruženje – Kylix – tj. Delphi pod Linuxom

P rve reči o projektu Kylix pojavile su se 28. septembra 1999., kada je kompanija “Inprise/Borland” u svojim vestima najavila novi proizvod kao visoko-preformansno Linux orijentisano aplikaciono razvojno okruženje, koje će podržavati C, C++ i Delphi razvoj. A sve je poteklo od inicijative velikog broja Linux programera, tokom leta 1999. godine, koji su tražili Linux verziju Delphi-ja.

Do sada ste sigurno mislili da je razvoj ozbiljnih Linux aplikacija jedino moguć uz C kompajler. Bilo kako bilo, sada možete kreirati napredne Linux programe u deliću vremena, koje je vam je bilo ranije potrebno. Kylix je prva visoko-preformansna RAD alatka za Linux, koja omogućava i Windows programerima da izgrade “čiste” Linux aplikacije (pošto je prenos relativno lak). Uistinu, ovo nije jedna RAD alatka za Linux, pre toga imali smo “Omnis Studio”.

Kylix nam dolazi u dve verzije:

  • Desktop developer edition
  • Server developer edition

Serverska verzija sadrži sve i što Desktop, plus nekoliko dodatnih kontrola – komponenti, uključujući tu i NetCLX Internet i Apache web development kompnente. Kutija u kojoj se isporučuje jedno serversko izdanje Kylix (vidi sliku) sadrži sledeće:

  • Kylix Server disk
  • Disk sa dodatnim alatima
  • Evaluation verziju distribucije SuSE v7.0
  • Quick Start manual
  • Manual za objektni Pascal
  • Developer’s Guide manual
  • Poster na kome se nalazi objektna hijerarhija
  • Registraciona kartica

Što se tiče uputstava, priručnik “Quick Start” vam omogućava dobra pregled novog razvojnog okruženja i brz prelaz na samo kreiranje. Jedno od poglavlja u priručniku će vas provesti kroz kreiranje jednostavnog editora teksta. Iznedaniće vas što u njemu nema obješnjenja postupka instalacije Kylix-a. Priručnik “Object Pascal Language Guide” opisuje programski jezik Pascal u okruženjima i Windows, i Linux. Tamo gde je potrebno, ukazane su razlike u programiranju između ove dve platforme.
Treća knjiga je “Kylix Developer’s Guide” koja je vrlo iscrpna i pokriva praktične aspekte Kylix programiranja, a neke od obrađenih tema su: razvoj aplikacija za baze podataka, pisanje sopstvenih komponenti i kreiranje Web server aplikacija.

Da kažemo da postoji i verzija “Kylix Open Edition”, koja će moći slobodno da se “skine” sa Borland-ovog sajta www.borland.com , namenjena programerima koji će da koriste Kylix za Open Source razvoj.

Leave a Reply